MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


   

  TÜRKİYE-ROMANYA MÜŞTEREK HARP TARİHİ

  SEMPOZYUMU

  8-9 MAYIS 2023 İSTANBUL

   

  Sempozyum Tarihi: 8-9 Mayıs 2023

  Sempozyum Yeri: Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesi - Yenilevent / İSTANBUL

  Düzenleyen kurumlar: Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Romanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Çalışmaları ve Askeri Tarih Enstitüsü işbirliği ile düzenlenecektir.

  Amaç ve Kapsam
  Ortaçağ’dan II. Dünya Savaşı Dönemine kadar geçen süreçte Türk askeri tarihi ve Romanya askerî tarihinin kesiştiği noktaların ele alınması amaçlanmaktadır. Bu vesileyle Türk-Romen askeri tarihi çalışmalarına katkı sağlamak ve hazırlanacak kitabın bu kapsamdaki çalışmalara kaynak teşkil etmesi hedeflenmektedir.

  Sempozyum konuları

  • Moğol-Tatar Siyasî-Askerî Hâkimiyeti Döneminde Bölgedeki Askerî Faaliyetler
  • Osmanlı Devleti-Eflak Voyvodalığı İlişkileri (Askerî)
  • Osmanlı Devleti-Boğdan Voyvodalığı İlişkileri (Askerî)
  • Osmanlı Seferlerinde Eflak ve Boğdan Bölgesinin Yeri (istihbarat, muharip unsur, ikmal-lojistik ve geri hizmetler)
  • Eflak ve Boğdan (Memelekteyn)’da Bulunan Osmanlı Askerî Varlığı
  • Osmanlı Varlığının Eflak ve Boğdan Askerî Yapısına Etkisi
  • Eflak-Boğdan’da İsyanlar ve Sınır Bölgelerinde Yaşanan Asayiş Harekâtları
  • Eflak ve Boğdan’da Osmanlı-Rus Mücadelesi ve Rus İşgalleri
  • Osmanlı Rus Harpleri Bağlamında Eflak ve Boğdan (1806-1812, 1828-1829, 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşları)
  • Romanya’nın Bağımsızlığına Giden Yol: 93 Harbi’nde Osmanlı İmparatorluğu ve Romanya
  • Balkan Savaşlarında Romanya ve Osmanlı Orduları
  • Birinci Dünya Savaşı’nda Romanya Cephesi Muharebeleri
  • Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Romanya ve Osmanlı Orduları
  • Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Askerî İlişkileri

   
  Sempozyum Kurulları
  Sempozyum Onur Kurulu Başkanları

  • Prof. Dr. Erhan AFYONCU - Milli Savunma Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı

   
  Sempozyum Yürütücüleri

  • Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
  • Dr. Carmen Sorina RIJNOVEANU - Romanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Çalışmaları ve Askeri Tarih Enstitüsü

   
  Düzenleme Kurulu

  • Doç. Dr. Salim AYDIN - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Öğr. Gör. A. Sefa ÖZKAYA - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Arş. Gör. Ahmet TAŞDEMİR - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Arş. Gör. Serkan OSMANLIOĞLU - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Arş. Gör. Coşkun ÜNSAL - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Arş. Gör. Hamza BİLGÜ - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Arş. Gör. Perihan Karademir - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü

   
  Bilim Kurulu

  • Prof. Dr. Erhan AFYONCU - Milli Savunma Üniversitesi
  • Prof. Dr. Gültekin YILDIZ - Milli Savunma Üniversitesi
  • Prof. Dr. Feridun EMECEN - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
  • Prof. Dr. İdris BOSTAN - İstanbul Üniversitesi
  • Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ - Medipol Üniversitesi
  • Prof. Dr. Tuncay ZORLU - İstanbul Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL - Yeditepe Üniversitesi
  • Prof. Dr. Hasip SAYGILI - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  • Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR - Milli Savunma Üniversitesi
  • Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR - Milli Savunma Üniversitesi
  • Prof. Dr. Alb. Hüsnü ÖZLÜ - Milli Savunma Üniversitesi
  • Prof. Dr. Mesut UYAR - Antalya Bilim Üniversitesi
  • Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN - Milli Savunma Üniversitesi
  • Prof. Dr. Enis ŞAHİN - Sakarya Üniversitesi
  • Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  • Prof. Dr. Fatih YEŞİL- Hacettepe Üniversitesi
  • Prof. Dr. Mahir AYDIN - İstanbul Üniversitesi
  • Prof. Dr. Ömer METİN - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  • Prof. Dr. Uğur DEMİR - Marmara Üniversitesi
  • Prof. Dr. Virginia AKSAN - McMaster University
  • Prof. Dr. Pal FODOR - Hungarian Academy Of Science
  • Prof. Dr. Gabor AGOSTON - Georgetown University
  • Doç. Dr. Mehmet Mert SUNAR - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Doç. Dr. Mehmet BEŞİKÇİ - Yıldız Teknik Üniversitesi
  • Doç. Dr. Salim AYDIN - Milli Savunma Üniversitesi
  • Doç. Dr. Ahmet ÖNAL - Marmara Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
  • Dr. Manuel STANESCU - Romanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Çalışmaları ve Askeri Tarih Enstitüsü
  • Dr. Ovidiu CRİSTEA – Romanya Akademisi Nicolae Iorga Tarih Enstitüsü
  • Dr. Daniel CAİN - Romanya Akademisi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü
  • Doç. Dr. Silvana RACHİERU – Bükreş Üniversitesi
    

   
  Sekretarya

  • Hatice CIRIK - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Erkan ÖĞÜTMEN - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü

   
  Başvuru Formları:

  • Sempozyumda bildiri sunmak için ek 1’deki formun en geç 26 Mart 2023 tarihine kadar haten.sempozyum@msu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  • Sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyen öğrenci ve akademisyenlerin en geç 3 Mayıs 2023 tarihine kadar ek 2’deki formu haten.sempozyum@msu.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir.
  • Kabul edilen bildirilerin 30 Nisan 2023 tarihine kadar ek 3’teki formata uygun olarak haten.sempozyum@msu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.