Milli Savunma Üniversitesi
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI
Veri Tabanları Deneme Veri Tabanları E-Kitaplar
A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
W
X
Y
Z
Kütüphanemizin abone olduğu tüm veritabanlarında tarayın
Art Index Retrospective (H.W. Wilson)

Art Index Retrospective, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. 600’den fazla dergiye ek olarak 25.000+ kitap incelemesini indexler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili konu başlıklarını kapsar.

Academic Search Ultimate (EKUAL)

Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içerir.

Akademik İntihal

Akademik İntihal, akademik çalışmalrdaki benzerlik oranını tespit etmek için Türkiye'de üretilmiş yerli bir programdır. Birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş, internet tabanlı bir benzerlik tespit ve raporlama yazılımıdır.

Kullanım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

İngilizce Kullanım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Annual Reviews Veritabanı (EKUAL)

Annual Reviews; Biyomedikal, fen ve sosyal bilimler ile yaşam bilimleri alanlarında dergiler sunan ve özel disiplinlerde yayınlanan makalelerin analizini veren bir veritabanıdır.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index (EKUAL)

1913-1983 döneminde yayınlanmış, yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir.

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (EKUAL)

1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan referans kaynağıdır.

Brill Cold War Intelligence (Soğuk Savaş İstihbarat Bilgileri)

ABD istihbarat örgütünün Sovyetler Birliği üzerindeki casusluk çalışmalarının başarı ve başarısızlıkları ile ilgili ilk defa açıklanan kayıtları içermektedir.

Brill Digital Library of World War I

I. Dünya Savaşı ile ilgili önemli konularda uluslararası ve küresel tarih perspektifini kapsayan ansiklopedik bilgi, hakemli makale içerir. Ayrıca Brill’s Encyclopedia of the First World War da içerir.

Brill - History of Warfare

History of Warfare , askeri tarihin her yönüyle ilgili en yeni araştırmaları sunar. Serilerdeki yayınlar, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki savaşlarla ilgili teknoloji, strateji, lojistik ve sosyal gelişmeyi antik çağlardan yirminci yüzyıla kadar incelemektedir. Seride, yüksek kaliteli monograflar, makale koleksiyonları, konferans kayıtları ve askeri metinlerin çevirileri yer almaktadır.

Brill International Law E-Books Online (2013-2014-2015-2016-2017)

Uluslararası Hukuk 2013-2014-2015 yıllarına ait e-kitap koleksiyonudur.

Erişim adresleri 2013 2014 2015 2016 2017

Brill Middle East and Islamic Studies E-Books Online (2014-2015)

Ortadoğu ve İslam Çalışmaları 2014-2015 yıllarına ait e-kitap koleksiyonudur.

Erişim adresleri 2014 2015

Brill - Military History E-Books

Askeri tarihe ait e-kitap koleksiyonudur.

Brill Russian-Ottoman Relations Online 1600- 1800, Part 1:

Brill Türkiye, Rusya, Orta Doğu ve Batı Avrupa tarihinin önemli ve dinamik bir parçası üzerine nadir bir birincil kaynak sunmaktadır. Bu kaynak, sadece Rus-Osmanlı ilişkilerinin 1600 – 1800 yılları arasındaki askeri gel-gitlerini değil, aynı zamanda Avrupa kamuoyunu üzerindeki etkilerini de ayrıntılı biçimde ele almaktadır.

Başlık sayısı: 193

Kullanılan diller: Batı dilleri, Almanca, Fransızca, İngilizce

Orijinal dokümanların yeri : St. Petersburg'daki Rusya Milli Kütüphanesi

Brill Russian-Ottoman Relations Online 1800- 1853, Part 2:

Bu koleksiyon, 1812 Bükreş ve 1829 tarihli Adrianople (Edirne) gibi diplomatik anlaşmaların tartışmalarını; Karadeniz'e erişimin ticari ve askeri sorunu; savaş planlarının, gelecekteki çatışmalarla ilgili planlar ve fikirlerin görgü tanıklarına ait belgeleri sunar. İlgili hükümet belgelerini, diplomatik raporları, şimdiye kadar bilinmeyen bölgeler hakkında yeni detaylar sağlayan seyahat planlarını ve bir iktidarın ya da diğerinin halkın desteğini arttırmak için tasarlanan siyasi sistemleri ve broşürleri içerir.

Başlık sayısı: 120

Kullanılan diller: Batı dilleri, Almanca, Fransızca, İngilizce

Orijinal dokümanların yeri : St. Petersburg'daki Rusya Milli Kütüphanesi

Brill Social Sciences E-Books Online (2014-2015-2016-2017)

Sosyal Bilimler 2014-2015-2016-2017 yıllarına ait e-kitap koleksiyonudur.

Erişim adresine ulaşmak için 2014 2015 2016 2017

Brill U.S.Intelligence on Asia, 1945-1991

Soğuk Savaş döneminde (1945-1991) Uzak Doğu'daki ABD istihbarat topluluğunun başarıları ve başarısızlıklarıyla ilgili gizli belgesel kayıtlarını içerir.

Brill U.S.Intelligence on Europe, 1945-1995

S2. Dünya savaşının sonundan Demir Perdenin yıkılışı ve sonrası dönemi kapsayan Doğu Avrupa, Türkiye ve Kıbrıs dahil Avrupa'da ABD istihbaratçılarının faaliyetlerinin incelemesini sağlar.

Brill U.S.Intelligence on the Middle East,1945-2009

Amerikan istihbarat örgütünün, Ortadoğu, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika’yı da içermekte olan Arap dünyası üzerinde analitik çalışmaları üzerine ışık tutmaktadır.

Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982
Business Source Ultimate

İktisadi ve idari bilimlere özel, dünyanın en kapsamlı hakemli tam metin içeriğidir.

Central & Eastern European Academic Source
EBSCO Open Dissertations (EKUAL)

EBSCO Open Dissertations, 800.000'den fazla teze erişim sağlayan yeni, ücretsiz elektronik tez veri tabanıdır. Herkes arama yapabilir ve tezler herkesin erişimine açıktır. Siz de katılın, tezlerinizin görünürlüğünü artırın!

Education Index Retrospective: 1929 – 1983 (Eğitim Bilimleri) (EKUAL)

Birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar.

Emerald Premier eJournal (EKUAL)

Dergiler, kitaplar ve vaka incelemeleri 390 derginin tam metnine erişim sunar.

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

ERIC (EKUAL)

ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır.

European Views of the Americas: 1493-1750 (EKUAL)

Toplamda 32.000’den fazla kayıt içeren 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehberdir.

GreenFILE (EKUAL)

Çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 (EKUAL)

Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır.

IEEE Xplore (EKUAL)

Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır.

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

IThenticate (EKUAL)

Üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.

iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir.

Tezler, öğrenci ödevi ve projelerin kontrolü iThenticate sisteminden yapılmamaktadır.

Ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır.

Başlangıç kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

İdealonline

Popüler-Akademik Süreli Yayın, Tıp ve Din Bilimleri alan kitapları, Sempozyum&Kongre Bildirileri ve diğer bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır.

İdealonline 630 Süreli Yayın, 10.000 Dergi Sayısı, 80.000 Tam Metin Makale güncel içeriği kapsamaktadır.

Tanıtım broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

Tanıtım broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

JSTOR Archive Journal Content (EKUAL)

JSTOR veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlanabilmektedir.

JSTOR Archive Journal Content veri tabanına ULAKBİM-Ekual kapsamında abonelik gerçekleştirilmiştir.

Yardım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Library, Information Science & Technology Abstracts (EKUAL)

1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, 600'den fazla çekirdek dergiye ek olarak 120’den fazla özel seçim ve öncelikli dergiyi indeksler.

MasterFILE Complete (EKUAL)

Genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır.

Mendeley (EKUAL)

Akademik makale ve bitirme tezi yazma esnasında ihtiyaç duyulan referans yönetimine dair geliştirilmiş olan yazılımdır.

Başlangıç kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Başlangıç kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Military Big Data (EKUAL)

Military Big Data; dünyada kullanımda olan savunma sistemleri alanında Türkiye’nin ilk veritabanıdır. Kurum ve kuruluşların güvenlik, istihbarat, tedarik, eğitim, ArGe ve pazar analizleri yapabilecekleri ve stratejilerini yönetebilmelerine imkan verir. Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik çeşitli bilgiyi, ülke detaylarıyla birlikte kullanıcılarına ulaştırır. Harekât, teşhis, tanımlama, iş geliştirme, uluslararası ticaret ve karar verme süreçlerine katkı sağlar.

Military Big Data Veritabanı Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Nature Journals All (EKUAL)

Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ dergi koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber erişim verilir.

Veri tabanına ULAKBİM-Ekual kapsamında abonelik gerçekleştirilmiştir.

Yardım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Newspaper Source Plus (EKUAL)

Gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir.

Newswires (EKUAL)

Başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar.

Open Dissertations (EKUAL)

1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100.000 doktora tezine erişim sunmakta iken şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1.150.000’den fazla doktora tezi içermektedir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilmektedir.

Veri tabanının “içerik ortağı olmak” ve kurumunuzca hazırlanmış tezleri bu önemli veri tabanına ekleyerek tezlerinizin görünürlüğünü artırmak için, aşağıdaki adresten başvurunuzu yapabilirsiniz.

Open Dissertations’a katılmak için başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

ProQuest Ebook Central Open Access Collection

Ebook Central Open Access Collection, Springer Nature B.V., Walter de Gruyter GmbH, Bloomsbury Academic, Amsterdam University Press, Open Book Publishers ve Amsterdam University Press'in de aralarında olduğu yayıncılarından kitaplar içermektedir. Güncel içerik sayısı şuanda 5.269 elektronik kitaptır ve artmaktadır.

Ebook Central Open Access Collection, Tıp/Sağlık, Mühendislik, İşletme/Ekonomi, Sanat/Mimarlık gibi konu başlıklarından elektronik kitap içermektedir.

ULAKBİM-Ekual kapsamında veri tabanı erişime açılmıştır.

ProQuest Dissertations and Theses Global (EKUAL)

İçerdiği 4 milyondan fazla tez ile , ProQuest Dissertations & Theses Global dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir.

Araştırmacılar, 2015 Charleston Danışman Okuyucuların Seçimi Ödülleri'nde En İyi Arayüz ödülü alan ProQuest Dissertations and Theses Global platformundan ihtiyaç duyabilecekleri her disiplinde yayımlanan master ve doktora tezlerine erişebilirler. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür.

Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir.

Veri tabanına ULAKBİM-Ekual kapsamında abonelik gerçekleştirilmiştir.

Yardım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Regional Business News (EKUAL)

Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınlarından gelen tam metinleri sunar.

Science Direct (EKUAL)

Bilim, teknoloji ve tıp alanlarında 2500'den fazla elektronik dergi başlığı içeren Elsevier'in hakemli tam metin veri tabanıdır.

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Scopus (EKUAL)

Bibliyometrik araçlarla araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan bir atıf veri tabanıdır.

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Sobiad Atıf Dizini Erişimi

Sobiad Atıf Dizini, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan dergilerin indekslendiği ve atıfların bulunduğu bir veri tabanıdır. Sobiad veri tabanında hem makale başlığında hem de metin içinde arama yapılabilmektedir.

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Social Sciences Index Retrospective: 1907 – 1983 (EKUAL)

Sosyal bilimler ile ilgili olan bu danışma kaynağı, 1900’lü yıllara dayanan beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki geniş yelpazeli ve önemli dergiler için üstün nitelikli indeksleme sağlar.

İçerdiği Bazı Konu Başlıklar: Bağımlılık çalışmaları, Antropoloji, İletişim, İktisat, Etik, Aile çalışmaları, Cinsiyet çalışmaları, Uluslararası ilişkiler, Hukuk, Görsel Basın, Azınlık çalışmaları, Siyaset bilimi, Psikoloji, Kamu refahı, Sosyal hizmet, Şehir çalışmaları

İçerik listesine ulaşmak için tıklayınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Springer E-Kitap

Siyaset Bilimi ve Uluslararası Çalışmalar ile Tarih konularında 2018 basım yılına ait elektronik kitap koleksiyonudur.

Konu alanlarına göz atarak ya da anahtar kelime arayarak dergileri, kitapları, veri tabanlarını, danışma kaynağı içeriklerini bütünleşik olarak arayabilirsiniz.

Limitsiz indirme ve yazdırma seçenekleri mevcuttur.

History(Tarih) için tıklayınız.

Political Science and International Studies (Siyaset Bilimi ve Uluslararası Çalışmalar) için tıklayınız.

Yerleşke dışından da erişebilmeniz için kurumsal mailiniz ile, yerleşke içinden bir kez "Sign up / Log in" başlığından kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir.

Springer Link (EKUAL)

Kimya, fizik, astronomi, mühendislik, çevre bilimleri, matematik, bilgisayar, tıp, ekonomi, hukuk konularını içeren e-dergi ve e-referans çalışmalara ve yayınladığı kitaplara erişim sağlar.

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Yerleşke dışından da erişebilmeniz için kurumsal mailiniz ile, yerleşke içinden bir kez "Sign up / Log in" başlığından kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir.

Taylor & Francis (EKUAL)

Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Bilim ve Teknoloji koleksiyonlarındaki dergiler yer almaktadır.

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Teacher Reference Center (EKUAL)

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla,280 öğretmen ve yönetici dergisinin ve magazininin indeks / özet bilgilerini içerir.

The Belt and Road Initiative Reference Source
Turnitin (EKUAL)

Öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen yazılımlarındandır. Turnitin zengin geri bildirim sağlayarak ve intihali önleyerek öğrencilerin yazım yeteneklerini geliştirmektedir.

Kullanıcıların kendi hesaplarına yükledikleri ve havuza gönderdikleri dokümanları kütüphane personeline (nturan@msu.edu.tr) bildirmeden silmemeleri; sildirme işlemi için kullanıcının yüklediği dokümanın yanında yazan id’nin (ödev numarası) kütüphane personeli (nturan@msu.edu.tr) tarafından Turnitin’e iletilerek sildirilmesi gerekmektedir.

Sadece "Tez Danışmanları" na hesap açılacaktır.

Hesap açtırmak için kütüphane personeli ile iletişim kurunuz.

Veri tabanına ULAKBİM-Ekual kapsamında abonelik gerçekleştirilmiştir.

Öğretmen arayüzünde bulunan “Hızlı Gönder / Quick Submit” seçeneği seçilerek yapılan yüklemeler, otomatik olarak depoya gittiğinden bu seçeneğin kullanılmaması önem teşkil etmektedir. Bu seçenek üzerinden yapılan yüklemeler, depoya gideceğinden aynı doküman tekrar yüklendiğinde sorunlar yaşayacağınızı önemle hatırlatırız..

Web of Science (EKUAL)

Yayınları ve araştırmacıları, her disiplini kapsayan küratörlü veritabanlarında atıflar ve kontrollü indeksleme yoluyla bağlar.

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Web News (EKUAL)

Tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar

Wiley Online Library (EKUAL)

1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir.

Wiley Online Library araştırma alanları: Kimya, İşletme, Ekonomi, Finans, İstatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık, Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik, Coğrafya & Keşifler, Tarih, Arkeoloji,

Veri tabanına ULAKBİM-Ekual kapsamında abonelik gerçekleştirilmiştir.

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) (EKUAL)

Araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından uluslararası standartlarda oluşturulmakta olan veri tabanları; fen, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler ve hukuk olmak üzere aşağıda sıralanan veri tabanlarından oluşmaktadır.