Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Yüksek Danışma Kurulu


  • MSÜ Yüksek Danışma Kurulunun daimi üyeleri;
   • Milli Savunma Bakanı
   • Genelkurmay Başkanı
   • Bakan Yardımcısı (MSÜ'den sorumlu)
   • Kara Kuvvetleri Komutanı
   • Deniz Kuvvetleri Komutanı
   • Hava Kuvvetleri Komutanı
   • YÖK Başkanı
   • MSÜ Rektörü
   • Milli Eğitim Bakanı'nın uygun göreceği Bakan Yardımcısı

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43