Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Yönetim Kurulu


  • Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organdır. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına Rektör başkanlık eder. Rektörün bulunmadığı hallerde kendisine vekâlet eden yardımcısı bu görevi üstlenir. Yönetim Kurulu toplantılarına Genel Sekreter oy hakkı olmaksızın raportör olarak katılır. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısı kadardır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Karar yeter sayısı, oylamaya katılan üye sayısının yarısının bir fazlasıdır; eşitlik halinde kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 
    
  • Üniversite Yönetim Kurulu;
   • Rektör 
   • Rektör Yardımcıları 
   • Harp Okulları Komutanları 
   • Dekanlar 
   • Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanları 
   • Senato tarafından harp enstitüleri müdürleri arasından bir yıllığına seçilecek bir kişi 
   • Senato tarafından enstitü müdürleri arasından bir yıllığına seçilecek bir kişiden oluşur 

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43