MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR

  Yönetim Kurulu


  • Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organdır. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına Rektör başkanlık eder. Rektörün bulunmadığı hallerde kendisine vekâlet eden yardımcısı bu görevi üstlenir. Yönetim Kurulu toplantılarına Genel Sekreter oy hakkı olmaksızın raportör olarak katılır. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısı kadardır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Karar yeter sayısı, oylamaya katılan üye sayısının yarısının bir fazlasıdır; eşitlik halinde kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 
    
  • Üniversite Yönetim Kurulu;
   • Rektör 
   • Rektör Yardımcıları 
   • Harp Okulları Komutanları 
   • Dekanlar 
   • Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanları 
   • Senato tarafından harp enstitüleri müdürleri arasından bir yıllığına seçilecek bir kişi 
   • Senato tarafından enstitü müdürleri arasından bir yıllığına seçilecek bir kişiden oluşur.