Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    Deniz Harp Okulu 2018 Yılı Açık Deniz Eğitimleri Kapsamında 26-29 Temmuz 2018 Tarihleri Arasında İcra Edilen Lizbon/Portekiz-De Mallorca/İspanya İntikal Seyri

      26 Temmuz 2018 saat 09:00’da Lizbon/Portekiz Limanı’ndan avara edilerek Palme De Mallorca/İspanya Limanı’na intikale geçilmiştir. 3 gün süren intikal seyri süresince Hava Savunma Harbi, Yangın ve Yara Savunma, Silah ve Gemicilik Eğitimleri icra edilmiştir.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60