Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Misyon&Vizyon


  Misyon

       Müşterek karargâh seviyesinde plânlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim vermek, milli güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak ve bünyesinde açılan kursları yönetmek.

  Vizyon

       Stratejik planlama ve müşterek harekât konularında dünyada en iyi eğitim veren enstitü olmaktır.
   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60