Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Açık Erişim


  Açık Erişim, 2001 Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi’nde bilimsel literatürün internet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması ile tanımlanmıştır. 

  Donanma Tarihi

    Osmanlıca devlet arşivinden "Donama Mecmuası" Türkçeye çevrilmiştir. Tıklayınız.  


  Air & Space Power Journal

  Hava ve Uzay Gücü Dergisi; Alabama Hava Üniversitesi dergileri bulunmaktadır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Ankara Üniversitesi

  Ankara Üniversitesi açık erişim kitapları bulunmaktadır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Bülent Ecevit Üniversitesi

  Bülent Ecevit Üniversitesi açık erişim kitapları bulunmaktadır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Canadian Military Journal

  Kanada Askeri Dergisi (CMJ)dir. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Center For New American Security

  2007 yılında kurulan Washington, DC merkezli bir düşünce kuruluşudur. Amerika'nın ulusal güvenlik konularında uzmanlaşmıştır. CNAS'ın belirttiği misyon, "Amerikan çıkar ve değerlerini destekleyen ve koruyan güçlü, pragmatik ve ilkeli ulusal güvenlik ve savunma politikaları geliştirmek"dir. CNAS terörizm ve düzensiz savaş , ABD ordusunun geleceği, küresel bir güç merkezi olarak Asya'nın ortaya çıkışı ve doğal kaynak tüketiminin ulusal güvenlik etkileri üzerine odaklanmaktadır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Center for Security Studies

  Güvenlik Araştırmaları Merkezi ( CSS ), İsviçre ve uluslararası güvenliğe odaklanan İsviçre Zürih Teknoloji Enstitüsüne bağlıdır. Araştırma, öğretim ve danışmanlık faaliyetlerinde güvenlik politikası uzmanlığı sunmaktadır.Güvenlik politikası zorluklarının daha huzurlu bir dünyaya katkısı olarak anlaşılmasını desteklemektedir. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Center For Strategic And International Studies

  Washington DC'de kurulan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), karar alıcıların daha iyi bir dünyaya doğru yönelmesine yardımcı olmak için stratejik bilgiler ve çözüm sağlamaya odaklı, kâr amacı gütmeyen araştırma organizasyonudur. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  DergiPark

  TÜBİTAK ULAKBİM, DergiPark hizmeti kapsamında Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunmaktadır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  DOAJ: Directory of Open Access Journals

  11.215 dergi ve bu dergilerde yer alan 2.925.429’un üzerinde makale ile dünyanın önde gelen Açık Erişim Platformlarından biridir. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  EUR-Lex

  EUR- Lex Avrupa Birliği tarafından, değişik dillerde yayınlanan hukuk alanında veri tabanıdır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Hacettepe Üniversitesi (HÜAES)

  HÜAES, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Institute For National Strategic Studies

  INSS, Ulusal Savunma Üniversitesi’nde (National Defense University-NDU) verilen akademik ve lider gelişimi programlarını destekleyici araştırmalar gerçekleştirmekte, Savunma Bakanına, Müşterek Kurmay Başkanları Başkanına ve müşterek muharip birlik komutanlarına strateji destek sağlamakta ve ortak savunmaya hizmet etmek amacıyla daha geniş kapsamlı ulusal güvenlik topluluğuyla işbirliği yapmaktadır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  International Institute For Strategic Studies

  IISS 1958 yılında İngiltere'de nükleer caydırıcılık ve silah kontrolü üzerine kurulmuştur. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstütüsü, küresel güvenlik, siyasi risk ve askeri çatışma konularında araştırma yapmaktadır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Journal Of Defence Studies

  Savunma Araştırmaları ve Analizleri Enstitüsü (IDSA). Görevi, savunma ve güvenlikle ilgili konularda bilginin üretilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla ulusal ve uluslararası güvenliğin arttırılmasıdır. Enstitüde yapılan araştırmalar kapsamlı bir gündem ve tarafsız analizler ile önerileri sunmaktadır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Kalkınma Bakanlığı

  Kalkınma Bakanlığına ait yayınlar bulunmaktadır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Military Simulation Training Magazine

  MS & T Dergisi tamamen askeri alanda simülasyon ve eğitim amaçlıdır. Her sayı genellikle en az beş ana makale, bir endüstri haberi ve analiz özeti, son olayların kapsamı, bir endüstri takvimi ve daha fazlasıdır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Military Review

  ABD Ordusu'nun önde gelen multimedya organizasyonu olan Army University Press, askeri profesyonellerin liderlik etmesi ve başarması gereken düşünce ve görüşleri ilerletmeye odaklanmaktadır. Ordu ve ulusal savunma için önemli konular hakkında en ileri düşünce ve tartışmaların yapıldığı giriş noktasıdır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  NDU Books

  Washington / Milli Savunma Üniversitesi'nin askeri ve akademik alanda kitap, dergi ve çalışmaları bulunmaktadır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  ODLIS - Online Dictionary for Library and Information Science

  Kütüphanecilik ve bilgi bilimi alanındaki terimleri içeren bir sözlüktür. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Online Books Page

  50.000 üzerinde kitaba tam metin erişim sağlar. İnternet Arşivi, İnternet sitelerinin ve diğer kültürel eserlerin sayısal biçimde bulunduğu dijital kütüphanedir. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Rand Corporation

  RAND Corporation, dünya genelindeki toplulukların daha güvenli, daha sağlıklı ve daha müreffeh olmasına yardımcı olmak için kamu politikası sorunlarına çözüm geliştiren bir araştırma kuruluşudur. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Resmi Gazete

  Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Royal United Services Institute

  Royal United Services Institute (RUSI), uluslararası savunma ve güvenliği konusunda dünyanın en eski bağımsız düşünce kuruluşudur. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Small Wars Journal(Mail Üyeliği)

  Küçük Çaplı Savaşlar Dergisi (The Small Wars Journal), kurucuları Deniz Piyadeleri teşkilatı içinden gelmektedir. Bu site tek bir kuvvete ait bakış açısını ve yalnızca askerî veya tamamen ABD odaklı bakış açısını aşmayı hedeflemektedir. Küçük Çaplı Savaşlara kapsamlı bir yaklaşım sergilemeyi hedeflemekte; tamamen ortak, müttefik ve koalisyon askerî güçlerini kendi hükümetlerinin federal veya ulusal birimleriyle, hükümet dışı birimleriyle ve özel kuruluşlarla bütünleştirmekteyiz. Küçük Savaşlar büyük bir girişimdir ve çok büyük bir ilgi grubundan koordineli çabaların sunulmasını gerektirmektedir. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Strategic Studies Institute

  Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, ABD Kara Kuvvetlerinin jeostratejik ve ulusal güvenlik araştırmaları ve analizine yönelik bir kuruluşudur. Enstitü, ABD Kara Harp Akademisinin müfredatını desteklemeye yönelik stratejik araştırmalar ve analizler gerçekleştirmekte, Kara Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı yönetici kadrosuna doğrudan analizler sunmakta ve daha geniş kapsamlı strateji topluluğuna yönelik bir köprü vazifesi görmektedir. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Strategic Studies Quarterly

  Üç aylık, ABD Hava Üniversitesi Stratejik Araştırmalar dergileri bulunmaktadır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  TBMM Kütüphanesi

  TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığının açık erişim kitap ve dergileri bulunmaktadır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Ulusal Tez Merkezi – YÖK

  Yazarları tarafından Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmesine ve internet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin verilen tezler açık erişime sunulmaktadır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Ulusal Toplu Katalog (TOK-AT)

  Kütüphanelerarası işbirliği ve kaynak paylaşımını ülke çapında etkin hale getirebilmek için, ülkemizdeki kütüphanelerin koleksiyon bilgilerini içeren Ulusal Toplu Katalog’un oluşturulması ile kütüphane hizmetlerinin vatandaş/araştırmacı odaklı kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmaktadır. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  UNESCO Documents and Publications

  UNESCO tarafından yayınlanan kaynaklara tam metin erişim sağlar. Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.


  Yazma Eserler Kurumu

  Erişim adresine ulaşmak için tıklayınız.

   

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60