Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Açık Erişim


  Açık Erişim, 2001 Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi’nde bilimsel literatürün internet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması ile tanımlanmıştır. 

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açık erişim kitap ve dergileri bulunmaktadır.

  Air & Space Power Journal

  Hava ve Uzay Gücü Dergisi; Alabama Hava Üniversitesi dergileri bulunmaktadır.

  Ankara Üniversitesi

  Ankara Üniversitesi açık erişim kitapları bulunmaktadır.

  Bülent Ecevit Üniversitesi

  Bülent Ecevit Üniversitesi açık erişim kitapları bulunmaktadır.

  Canadian Military Journal

  Kanada Askeri Dergisi (CMJ)dir.

  Center For New American Security

  2007 yılında kurulan Washington, DC merkezli bir düşünce kuruluşudur . Amerika'nın ulusal güvenlik konularında uzmanlaşmıştır. CNAS'ın belirttiği misyon, "Amerikan çıkar ve değerlerini destekleyen ve koruyan güçlü, pragmatik ve ilkeli ulusal güvenlik ve savunma politikaları geliştirmek"dir. CNAS terörizm ve düzensiz savaş , ABD ordusunun geleceği, küresel bir güç merkezi olarak Asya'nın ortaya çıkışı ve doğal kaynak tüketiminin ulusal güvenlik etkileri üzerine odaklanmaktadır. 

  Center for Security Studies

  Güvenlik Araştırmaları Merkezi ( CSS ), İsviçre ve uluslararası güvenliğe odaklanan İsviçre Zürih Teknoloji Enstitüsüne bağlıdır. Araştırma, öğretim ve danışmanlık faaliyetlerinde güvenlik politikası uzmanlığı sunmaktadır.Güvenlik politikası zorluklarının daha huzurlu bir dünyaya katkısı olarak anlaşılmasını desteklemektedir.

  Center For Strategic And International Studies

  Washington DC'de kurulan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), karar alıcıların daha iyi bir dünyaya doğru yönelmesine yardımcı olmak için stratejik bilgiler ve çözüm sağlamaya odaklı, kâr amacı gütmeyen araştırma organizasyonudur.

  DergiPark

  TÜBİTAK ULAKBİM, DergiPark hizmeti kapsamında Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunmaktadır.

  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası

  Kitap, rapor, tez vb. dokümanlar; seminer, sempozyum, kongre ve benzeri toplantılarda sunulan tebliğler ile süreli yayınlarda (dergi ve gazete) yayınlanan makalele ve haberlere ait bibliyografik bilgilerden oluşmaktadır. Makale ve haberler 1990 yılı ve sonrasını içermektedir. Gazete haber ve makaleleri Türkiye’nin gündeminde önemli yer tutan konularda seçmeli olarak indekslenmektedir.

  DOAJ: Directory of Open Access Journals

  11.215 dergi ve bu dergilerde yer alan 2.925.429’un üzerinde makale ile dünyanın önde gelen Açık Erişim Platformlarından biridir.

  DTIC (The Defense Technical Information Center)

  Savunma Teknik Bilgi Merkezi. Savunma kaynaklı araştırma, geliştirme, test ve değerlendirme faaliyetleri hakkında 1 milyondan fazla nihai rapor bulunmaktadır.

  EUR-Lex

  EUR- Lex Avrupa Birliği tarafından, değişik dillerde yayınlanan hukuk alanında veri tabanıdır.

  Gümüşhane Üniversitesi

  Gümüşhane Üniversitesi açık erişim kitapları bulunmaktadır.

  Hacettepe Üniversitesi (HÜAES)

  HÜAES, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar. 

  Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi 

  Milli Savunma Üniversitesi Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü tarafından çıkarılan dergidir.

  Institute For National Strategic Studies

  INSS, Ulusal Savunma Üniversitesi’nde (National Defense University-NDU) verilen akademik ve lider gelişimi programlarını destekleyici araştırmalar gerçekleştirmekte, Savunma Bakanına, Müşterek Kurmay Başkanları Başkanına ve müşterek muharip birlik komutanlarına strateji destek sağlamakta ve ortak savunmaya hizmet etmek amacıyla daha geniş kapsamlı ulusal güvenlik topluluğuyla işbirliği yapmaktadır.

  International Music Score Library Project

  Müzik alanında temel bilgilere erişim sağlar.  IMSLP'nin amacı bütün kamu malı müzik notalarını, ve bestelerini ücretsiz olarak dünyayla paylaşmak isteyen bütün bestekârların çalışmalarını içeren bir kütüphane oluşturmaktır. 

  International Institute For Strategic Studies

  IISS 1958 yılında İngiltere'de nükleer caydırıcılık ve silah kontrolü üzerine kurulmuştur.  Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstütüsü, küresel güvenlik, siyasi risk ve askeri çatışma konularında araştırma yapmaktadır.

  Journal Of Defence Studies

  Savunma Araştırmaları ve Analizleri Enstitüsü (IDSA). Görevi, savunma ve güvenlikle ilgili konularda bilginin üretilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla ulusal ve uluslararası güvenliğin arttırılmasıdır. Enstitüde yapılan araştırmalar kapsamlı bir gündem ve tarafsız analizler ile önerileri sunmaktadır.

  Kalkınma Bakanlığı

  Kalkınma Bakanlığına ait yayınlar bulunmaktadır.

  Kültür ve Turizm Bakanlığı

  Kültür ve Turizm Bakanlığı açık erişim kitapları bulunmaktadır.

  Law Dictionary

  Hukuk terminolojisi alanında elektronik  sözlüktür.

  Maliye Bakanlığı 

  Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yayınları bulunmaktadır.

  Military Simulation Training Magazine

  MS & T Dergisi tamamen askeri alanda simülasyon ve eğitim amaçlıdır. Her sayı genellikle en az beş ana makale, bir endüstri haberi ve analiz özeti, son olayların kapsamı, bir endüstri takvimi ve daha fazlasıdır.

  Military Review

  ABD Ordusu'nun önde gelen multimedya organizasyonu olan Army University Press, askeri profesyonellerin liderlik etmesi ve başarması gereken düşünce ve görüşleri ilerletmeye odaklanmaktadır. Ordu ve ulusal savunma için önemli konular hakkında en ileri düşünce ve tartışmaların yapıldığı giriş noktasıdır.

  NDU Books

  Washington / Milli Savunma Üniversitesi'nin askeri ve akademik alanda kitap, dergi ve çalışmaları bulunmaktadır.

  ODLIS - Online Dictionary for Library and Information Science

  Kütüphanecilik ve bilgi bilimi alanındaki terimleri içeren bir sözlüktür.

  Online Books Page

  50.000 üzerinde kitaba tam metin erişim sağlar. İnternet Arşivi, İnternet sitelerinin ve diğer kültürel eserlerin sayısal biçimde bulunduğu dijital kütüphanedir. 

  Rand Corporation

  RAND Corporation, dünya genelindeki toplulukların daha güvenli, daha sağlıklı ve daha müreffeh olmasına yardımcı olmak için kamu politikası sorunlarına çözüm geliştiren bir araştırma kuruluşudur. 

  Resmi Gazete

   

  Royal United Services Institute

  Royal United Services Institute (RUSI), uluslararası savunma ve güvenliği konusunda dünyanın en eski bağımsız düşünce kuruluşudur.

  SAVBEN Dergileri

  Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü tarafından çıkarılan dergidir.

  Small Wars Journal(Mail Üyeliği)

  Küçük Çaplı Savaşlar Dergisi (The Small Wars Journal), kurucuları Deniz Piyadeleri teşkilatı içinden gelmektedir. Bu site tek bir kuvvete ait bakış açısını ve yalnızca askerî veya tamamen ABD odaklı bakış açısını aşmayı hedeflemektedir. Küçük Çaplı Savaşlara kapsamlı bir yaklaşım sergilemeyi hedeflemekte; tamamen ortak, müttefik ve koalisyon askerî güçlerini kendi hükümetlerinin federal veya ulusal birimleriyle, hükümet dışı birimleriyle ve özel kuruluşlarla bütünleştirmekteyiz. Küçük Savaşlar büyük bir girişimdir ve çok büyük bir ilgi grubundan koordineli çabaların sunulmasını gerektirmektedir.

  Strategic Studies Institute

  Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, ABD Kara Kuvvetlerinin jeostratejik ve ulusal güvenlik araştırmaları ve analizine yönelik bir kuruluşudur. Enstitü, ABD Kara Harp Akademisinin müfredatını desteklemeye yönelik stratejik araştırmalar ve analizler gerçekleştirmekte, Kara Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı yönetici kadrosuna doğrudan analizler sunmakta ve daha geniş kapsamlı strateji topluluğuna yönelik bir köprü vazifesi görmektedir. 

  Strategic Studies Quarterly,

  Üç aylık, ABD Hava Üniversitesi Stratejik Araştırmalar dergileri bulunmaktadır.

  TBMM Kütüphanesi

  TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığının açık erişim kitap ve dergileri bulunmaktadır.

  Ulusal Tez Merkezi – YÖK

  Yazarları tarafından Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmesine ve internet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin verilen tezler açık erişime sunulmaktadır. 

  Ulusal Toplu Katalog (TOK-AT)

  Kütüphanelerarası işbirliği ve kaynak paylaşımını ülke çapında etkin hale getirebilmek için, ülkemizdeki kütüphanelerin koleksiyon bilgilerini içeren Ulusal Toplu Katalog’un oluşturulması ile kütüphane hizmetlerinin vatandaş/araştırmacı odaklı kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

  UNESCO Documents and Publications

  UNESCO tarafından yayınlanan kaynaklara tam metin erişim sağlar.

  Yazma Eserler Kurumu

   

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60