Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Rektör Yardımcısı
  Prof.Dr. Serdar SALMAN

   
  25.05.1962 İstanbul doğumludur. İlk okulu Ankara’da , Orta Okulu Hopa’da, Lise öğrenimini 1979 yılında Denizli Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı. 1979-1980 yılında Ege Üniversitesi’nde okudu. 1980 yılında başladığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. 1985 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi oldu. Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji Mühendisliği Ana bilim Dalı’nda “Kaynak İşleminde Oluşan Artık Gerilmeler ve Ölçülmesi” konulu yüksek lisans tezini Prof. Dr. Ahmet TOPUZ’un danışmanlığında hazırlayarak 1987 yılında Metalurji Yüksek Mühendisi unvanını aldı. 1987-1988 yılları arasında Askerlik görevini Topçu Asteğmen olarak yaptı. 1991 yılında 9 ay süreyle YÖK - Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında İngiltere’de (Huddersfield Üniversitesi) bulundu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi oldu. 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji Mühendisliği Ana bilim Dalı’nda , Prof.Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU’nun danışmanlığında sürdürdüğü, “Plazma Püskürtme Tekniği ve Alev Püskürtme Tekniğiyle Al2O3-13wtTiO2 ve Cr2O3-5wt%SiO2-3wt%TiO2 Seramik Kaplanmış Malzemelerin Özellikleri” isimli tezini tamamlayarak Doktor Mühendis unvanını aldı. 1995 yılında MÜTEF Metal Eğitimi Bölümü Malzeme Eğitimi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı Anabilim dalında 1997 yılında Doçent, 2003 yılında ise Profesör oldu.

  Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ve Fen Bilimleri Makine Mühendisliği Anabilim dalında 1997-1998 yıllarında kısmi zamanlı olarak ders verdi. 1999-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi TUAR Müdürlüğü, 2003-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı ve Metal Eğitimi Bölüm Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevleri yaptı. 2007 yılında 1 yıl süreyle ABD Georgia Tech Material Science Department ‘da Misafir Profesör olarak bulundu.

  2012-2015 yılları arasında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin Kurucu Dekanlığını yaptı. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini 2016-2017 yılları arasında yaptıktan sonra halen görev yapmakta olduğu Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine 06.12.2017 tarihinde atandı.

  60’ı aşkın indeksli dergilerde olmak üzere 200’ü aşkın Uluslararası ve Ulusal makale ve bildiriye sahip olan Prof. Dr. Serdar SALMAN, 5 adet Araştırma projesinin de yürütücülüğünü yapmıştır. Uluslararası Kongrelerde sunum, Düzenleme Kurul Başkanı ve Oturum Başkanı olarak görev yapmak üzere ABD, Güney Kore, Çin, Meksika, Pakistan, Yunanistan, Bulgaristan, Küba, İspanya, Hırvatistan, Makedonya, Güney Afrika, Hollanda, Almanya, Sırbistan gibi ülkelerde bulunmuştur.

  Malzeme Biliminin Temelleri ve Metalografi adlı iki kitabı bulunmaktadır. 7 adet Doktora ve 31 adet Yüksek Lisans tezinin Danışmanlığını yapmıştır. Halen 3 Doktora 2 Yüksek Lisans tezinin danışmanlığını sürdürmektedir. Evli ve 2 evlat babasıdır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60