MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Rektör Yardımcısı  Prof.Dr. Serdar SALMAN

   

  Prof. Dr. Serdar SALMAN 1962 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlkokul eğitimini Ankara’da, Orta Okulu Ankara ve Hopa’da, Lise öğrenimine Hopa’da başlayıp 1979 yılında Denizli Cumhuriyet Lisesinde tamamlamıştır.

  1979-1980 yılında Ege Üniversitesi’nde okumuştur. 1980 yılında başladığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden 1984 yılında mezun olmuştur.

  1985 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olmuştur. Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji Mühendisliği Ana bilim Dalında “Kaynak İşleminde Oluşan Artık Gerilmeler ve Ölçülmesi” konulu yüksek lisans tezini Prof. Dr. Ahmet Topuz’un danışmanlığında hazırlayarak 1987 yılında Metalurji Yüksek Mühendisi unvanını almıştır.

  1987-1988 yılları arasında Askerlik görevini Topçu Asteğmen rütbesi ile yapmıştır. 1991 yılında 9 ay süreyle YÖK-Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında İngiltere’de (Huddersfield Üniversitesi) bulunmuştur. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi olmuştur.

  1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji Mühendisliği Ana bilim Dalında, Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu’nun danışmanlığında sürdürdüğü, “Plazma Püskürtme Tekniği ve Alev Püskürtme Tekniğiyle Al2O3-13% TiO2 ve Cr2O3-5% SiO2-3% TiO2 Seramik Kaplanmış Malzemelerin Özellikleri” isimli tezini tamamlayarak Doktor Mühendis unvanını almıştır. 1995 yılında MÜTEF Metal Eğitimi Bölümü Malzeme Eğitimi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı Anabilim dalında 1997 yılında Doçent, 2003 yılında ise Profesör olmuştur.

  Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ve Fen Bilimleri Makine Mühendisliği Anabilim Dalında 1997-1998 yıllarında kısmi zamanlı olarak ders vermiştir. 1999-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi TUAR Müdürlüğü, 2003-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde Dekan Yardımcılığı ve Metal Eğitimi Bölüm Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevleri yapmıştır. 2007 yılında 1 yıl süreyle ABD Georgia Tech Material Science Department ‘da Misafir Profesör olarak bulunmuştur.

  2012-2015 yılları arasında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kurucu Dekanlığını yapmıştır. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini 2016-2017 yılları arasında yaptıktan sonra halen görev yapmakta olduğu Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine 06.12.2017 tarihinde atanmıştır.

  60’ı aşkın indeksli dergilerde olmak üzere 200’ü aşkın Uluslararası ve Ulusal makale ve bildiriye sahip olan Prof. Dr. Serdar SALMAN, 5 adet Araştırma projesinin de yürütücülüğünü yapmıştır. Halen 2 TÜBITAK projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Prof. Serdar SALMAN'ın kaynak teknolojisi, toz metalurjisi, seramik kaplama ve biyo-malzemeler alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

  Uluslararası Kongrelerde sunum, Düzenleme Kurul Başkanı ve Oturum Başkanı olarak görev yapmak üzere ABD, Güney Kore, Çin, Meksika, Pakistan, Yunanistan, Bulgaristan, Küba, İspanya, Hırvatistan, Makedonya, Güney Afrika, Hollanda, Almanya, Sırbistan, Ukrayna, Azerbaycan, Fas ve İngiltere ve Kazakistan gibi ülkelerde bulunmuştur.

  Malzeme Biliminin Temelleri ve Metalografi adlı iki kitabı bulunmaktadır. 11 adet Doktora ve 37 adet Yüksek Lisans tezinin Danışmanlığını yapmıştır. Halen 3 Doktora ve 1 Yüksek Lisans tezinin danışmanlığını sürdürmektedir.

  2017 yılından itibaren Milli Savunma Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır, İngilizce bilmektedir.

  Prof. Dr. Serdar SALMAN, evli olup 2 evlat babasıdır.