Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


   Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulundan mezun olan her öğrenci;

  • Astsubay diplomasının yanı sıra eğitim görmüş olduğu programa ait ön lisans diploması almaya hak kazanmakla birlikte 926 sayılı TSK Personel Kanununda belirtilen özlük haklarına sahip olmaktadır,
  • Hizmet içi kurslar çerçevesinde ihtiyaç hissettiği alanlarda meslek hayatı boyunca eğitim alabilmektedir,
  • Ön lisans eğitimi esnasında kazanmış olduğu yabancı becerisini, kıta hayatında personele tanınan yabancı dil kursları imkânı sayesinde geliştirip (İngilizce düzeyine bağlı olarak) NATO, dost ve müttefik ülkelerin de yer aldığı çok uluslu harekât ortamında, geçici veya atamalı olarak yurt dışında Hava Kuvvetleri Komutanlığını temsil edebilmektedir.
  • Yurt içi ve yurt dışı kurslara planlanarak meslekî ve sosyal gelişimine katkı sağlayabilmektedir,
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarafından işletilen sosyal tesislerden ailesiyle birlikte yararlanabilmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43