MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  DENİZ ASTSUBAY OKULLARININ TARİHÇESİ

  GEDİKLİ SINIFI’NIN KURULMASI (1890)

   Deniz Kuvvetlerimizde subaylara yardımcı olarak önemli görevler ifa eden astsubay sınıfının tarihi uzun bir geçmişe dayanmaktadır.

   Önceleri gemilerin teknik elemanı ihtiyacını karşılamak üzere deniz iklimine yakın bölgelerden gelen erler seçilmiş, bunlar sıkı bir deniz eğitiminden geçirildikten sonra sınavlarda başarılı olanlar donanmada teknik bir görev olan Gedikli Sınıfına alınmışlardır.

   Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa 05 Şubat 1890’da Ceride-i Bahriye Gazetesinde de yayımlanan “Gedikli Sınıfı”nın açılması emrini vermiştir. Daha sonra Şura’yı Bahriye’nin 03 Nisan 1890 tarih ve 21 Sayılı Ceride-İ Bahriye’de çıkan nizamnamesiyle “Deniz Gedikli Sınıfı” resmen kurulmuştur. İlk Gedikli Sınıfı 15 Haziran 1890 yılında Selimiye Gemisi’nde eğitim ve öğretime başlamıştır. Ancak bir süre sonra sınıf değiştirmedeki sorunlar nedeniyle kapatılmıştır.

  GEDİKLİ SINIFI’NIN YENİDEN KURULMASI (1915)

   II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Gedikli Sınıfı’nın yeniden hayata geçirilmesi gündeme gelmiş, bu amaçla 30 Aralık 1915’te yayımlanan “Makine Çırakları Nizamnamesi” ile Makine Gedikli Sınıfı yeniden kurularak Tır-I Müjgan Gemisi’nde Şubat 1916 tarihli “Gemici Çırakları Nizamnamesi” ile de Güverte Gedikli Okulu, İclaliye Gemisi ve Muin-i Zafer Korveti’nde eğitime başlamıştır.

  DENİZ SINIF OKULLARININ KURULUŞU

   Deniz Sınıf Okullarının esasını ise 1944 yılında kurulan Deniz Telsiz, Elektrik Gen Tatbikat Okulu, 1946 yılına kadar da Deniz Fen Okulu ünvanı ile Heybeliada’da kurulan müessese teşkil etmiştir. 1946 yılında Deniz Eğitim Komutanlığı teşekkül edilince Deniz Fen Okulu lağv edilmiş ve Sınıf Okulları mahiyetindeki kurs müdürlükleri bu komutanlığa bağlı olarak teşekkül etmiştir.

   Bu tarihten sonraki değişim ve gelişmeler ise;

   1951 yılında Güverte Sınıf Okulu, Deniz Levazım Okulu ve Makine, Elektrik, Elektronik Sınıf Okulu Komutanlığı Heybeliada’da faaliyete geçmiştir.

   1951-1952 yılları arasında Heybeliada’da faaliyet gösteren Güverte Sınıf Okulları Komutanlığı bina ve tesisleşme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 1952 yılında Yassıada’ya taşınmıştır.

   1953 Yılında Makine, Elektrik, Elektronik Sınıf Okulu Komutanlığı Deniz Makine Sınıf Okulu Komutanlığı adını almış ve Heybeliada’da faaliyetine devam etmiştir.

   1963 Yılında Derince’ye taşınan Makine Sınıf Okulu (deprem hasarlarının onarımı sürecinde 19992000 yıllarında Altınova’ya geçici taşınma hariç) bundan sonraki faaliyetini Derince’de devam etmiştir. 1966 Yılına kadar Yassıada’da eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Güverte Sınıf Okulları Komutanlığı, 1966 yılında Gölcük Eğitim Merkezi Komutanlığının kuruluşuna girmiştir.

   1966-1976 yılları arasında Gölcük Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Güverte Sınıf Okulları Komutanlığı, 1976 yılında Gölcük Eğitim Merkezi Komutanlığının lağv edilmesiyle birlikte o zamanki adı ile doğrudan Deniz Eğitim Komutanlığına bağlı olarak faaliyetlerine Gölcük’te devam etmiştir.

   1979 Yılında Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığının Karamürsel bölgesinde kurulmasıyla birlikte Güverte Sınıf Okulları Gv.Kd.Alb. Orhan DURAKLAR komutasında tüm bağlılarıyla beraber Karamürsel’e tanışmış, bu taşınma ile birlikte Güverte Sınıf Okulları Komutanlığı lağv edilmiş ve müstakil Okul Komutanlıkları oluşturularak doğrudan Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlanmıştır.

   1985 Yılında Güverte Astsubay Sınıf Okulu Komutanlığı ile Kurslar Komutanlığı adı altında iki komutanlık kurulmuş ve Astsubay Sınıf Okulu eğitimleri ile kurslar birbirinden ayrılarak bu iki komutanlık emrinde icra edilmeye başlanmıştır.

   1997 Yılında Yalova’nın il olması ve Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığının konuşlu bulunduğu bölgenin Yalova il sınırları içerisinde kalmasıyla birlikte Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığı ismi Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı/Altınova olarak değiştirilmiştir.

   17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde Makine Sınıf Okulu Komutanlığı, binalarının hasar görmesi nedeniyle 06 Eylül 1999 tarihinden itibaren Altınova’ya, onarımların tamamlanmasından sonra 21 Aralık 2000 tarihinde tekrar Derince’ye taşınmıştır.

  SINIF OKULLARININ KAPATILARAK DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KURULMASI

   2003 yılında Astsubay yetiştirme sisteminde Genelkurmay Başkanlığının emri ile değişikliğe gidilerek Astsubayların Meslek Yüksekokulları statüsüne geçiş ile birlikte 2 yıllık ön lisans düzeyinde yetiştirilmesi kararı verilmiştir. 01 Eylül 2003 tarihinden itibaren Sınıf Okulları Komutanlıklarının lağv edilmesi ile birlikte Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı teşkil edilmiştir. Ancak, 2003-2004 Eğitim öğretim yılında Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı’nın vekâletinde sınıf okulları bir yıl daha mezun vermiştir. 2003-2004 eğitim ve öğretim yılında 6 Ekim 2003 tarihinden itibaren Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu faaliyetlerine, Altınova ve Derince yerleşkelerinde o dönemki mevcut teşkilat yapısı ile 2016 yılına kadar devam etmiştir.

  DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNUN MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE BAĞLANMASI

   15 Temmuz menfur darbe girişimi sonrası, 25 Temmuz 2016 tarihli «Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair» 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve 09 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı kanun ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kurulmuş ve müteakiben Bakanlar Kurulunun 14 Kasım 2016 tarihli 2016/9522 sayılı kararı ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Milli Savunma Üniversitesi kuruluşuna dâhil edilmiştir.

   Milli Savunma Üniversitesi teşkilat ve kadrolarının yeniden yapılandırılması kapsamında; 09 Ocak 2017 tarihinden itibaren okul, MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu adı ve yeni teşkilat yapısıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı başlangıcına kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine yine Altınova ve Derince yerleşkelerinde devam etmiştir.

   Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından eğitim ve hizmette bütünlüğün sağlanması ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine tek yerleşkede devam edilmesi maksadıyla; Derince yerleşkesindeki teşkilat yapısında okula bağlı tüm birimlerin 27 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Altınova yerleşkesine taşınması emri verilmiştir. Taşınma ile teşkilat/kadro değişiklik işlemleri 15 Ekim 2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Hali hazırda; 19 Ekim 2020 tarihinde başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu eğitim ve öğretim faaliyetlerine Altınova/YALOVA’da devam edilmektedir.