Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Tarihçe

    Mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk Bahriyesine kahraman denizciler yetiştiren, her dönemde çağın gerekleri doğrultusunda en seçkin eğitim ve öğretimi veren Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Türk Deniz Kuvvetlerinin 21’inci yüzyılda ihtiyacı olan Deniz Astsubaylarının yetiştirildiği bir eğitim kurumudur.

    Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Büyükamiral Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa tarafından 15 Nisan 1890 tarihinde “Deniz Gedikli Sınıfı” adı ile “Selimiye Top Eğitim Gemisi’nde” öğrenime başlamıştır. Daha sonra sırası ile 1915 yılında “Makineci Çırakları Mektebi” ve 1916 yılında “Gemici Çırakları Mektebi” okulları açılmıştır. Cumhuriyet dönemi ile birlikte 1924 yılında “Çırak Mektepleri” “Gemici Gençler Mektebi” adını almış ve Kasımpaşa Hasköy’e taşınmıştır. 1963 yılında “Deniz Astsubay Hazırlama Okulu” adını alarak Beylerbeyi’nde eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. 06 Ekim 2003 tarihinde 2 yıllık ön lisans düzeyinde eğitim öğretim veren “Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı”, adı altında Karamürsel ve Derince ’de eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.


     

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43