Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  KHO Bölümler


  Endüstri ve Sistem Mühendisliği
  Endüstri ve Mühendisliği bölümü, yetkin eğitim kadrosuyla beraber, Harbiyelilerin fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki bilgi ve becerilerini mühendislik ilke ve yöntemleriyle birleştirmelerini sağlamak; bu sayede Harbiyelilere birer lider ve yönetici olarak, kuracakları ve/veya işletecekleri karmaşık sistemleri disiplinler arası bir yaklaşım ile belirli hedeflere ulaşabilecek şekilde tasarlamalarını, işletmelerini, kontrol etmelerini ve süreçleri analiz ederek gerekli iyileştirmeleri yapabilmelerini sağlayacak yetenekler kazandırmaktır.
  Elektronik Mühendisliği
  Bölümün genel amacı, analitik düşünme ve modelleme becerilerine sahip, araştırmacı, öngörülemeyen problemlere akılcı yaklaşımlar ile çözüm önerileri ortaya koyabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, meslek ahlakı yüksek, mühendislik bakış açısına sahip ve liderlik özellikleri olan muvazzaf subaylar yetiştirmektir.
  Makine Mühendisliği
  Bölümün temel görevi Türk Kara Kuvvetleri’nin taktik, teknik ve idari faaliyetlerini yeterlilikle uygulayabilecek askeri disipline, bilimsel yetkinliğe ve genel kültüre sahip, lisans düzeyinde ve müteakip safhalarda ihtisas eğitim ve öğretimini takip edebilecek nitelikte yetiştirilecek muvazzaf subaylara, gerekli teorik ve pratik bilgiler çerçevesinde Makine Mühendisliği nosyonu kazandırmaktır.
  Uluslararası İlişkiler
  Uluslararası İlişkiler bölümünün amacı; küresel ve bölgesel çapta siyasi, ekonomik ve sosyal gelişme ve değişiklikleri, devlet, örgüt ve diğer uluslararası güç odaklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, uluslararası işbirliğinin ve çatışmaların nedenlerini araştıran, sorgulayan içinde bulunulan çağda uluslararası ilişkilerin dinamiklerini bilen, söz konusu dinamiklerden hareketle yorum yapabilen, geleceğe ilişkin öngörüler sunabilen, hedef toplumun ve bölgenin dilini, genel kültür ve sosyolojik yapısını, kurum ve kuruluşlarını bilen, problem çözme odaklı bir yaklaşım benimseyen geleceğin subaylarını yetiştirmektir.
  Bilgisayar Mühendisliği
  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, bilgi güvenliğinin önemini ve bilgi güvenliğini sağlamanın metotlarını bilen, günümüzün ve geleceğin teknolojisi olan bilgisayar ve bilgi sistemlerine hâkim, öğrenmeyi öğrenmiş, askerliğin hemen her alanında kullanılan bilgisayar ve gömülü bilgisayar sistemlerini işletebilen, kullanabilen, geliştirebilen subaylar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
  İnşaat Mühendisliği
  İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olacak Muvazzaf Subayların temel mühendislik bilgilerini meslekte karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerini çözmek için kullanması, inşaat mühendisliği mesleğinden edindiği bilgiyi TSK’de görev yaptığı birimlerde kullanması, ömür boyu öğrenmeyi sürdürmek için ülkede veya yurtdışında yüksek lisans eğitimi veya mesleki eğitimler ile kendi kendine öğrenmeyi geliştirmesi, mesleki topluluk aktivitelerine katılması, mesleklerini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar ile görev yapması sağlanmaktadır.
  İşletme ve Yönetim Bilimleri
  İşletme ve Yönetim bilimleri bölümünün amacı, hem TSK’nin kuruluşunda bulunan birlik, kurum ve kuruluşlarda hem de uluslararası veya çokuluslu askeri ve diplomatik organizasyonlarda, geleceğin yöneticileri olarak görev üstlenmeye namzet Harbiyelilere, bu görevleri icra ederken ihtiyaç duyacakları yönetim, liderlik ve organizasyon becerilerini kazandırmak; istihdam edilecekleri organizasyonlar açısından kurumsal, mezunlar açısından ise yüksek bireysel ve sosyal tatmin sağlanmanın temelini teşkil edecek, çağdaş bir bilgi alt yapısı, sürekli öğrenme disiplini ve bu özelliklerin doğal sonucu olarak geliştirilecek özgüvene dayalı bir rekabet gücü sağlamaktır.

   

  Strateji ve Güvenlik

  Tarih

   

   


   

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60