Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  Kara Harp Okulu Eğitim

  Askerî Eğitim

  KHO’da; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye sınıflarından subay yetiştirilmektedir. İstekli öğrencilere, gerekli şartları taşıdıkları takdirde helikopter ve uçak pilotu olma imkânı sunulmaktadır. Her yıl, KHO’dan mezun olan Harbiyelilerin bir kısmı, pilot olarak yetiştirilmek maksadıyla Kara Havacılık sınıfına ayrılmaktadır.

  Harbiyelilere sevk ve idare edebilme yeteneği kazandırmak, çeşitli sınıf ve silahların taktik kullanılması ile muharebe sahası sistemleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak maksadıyla, akademik program boyunca haftada bir gün askerî eğitim icra edilmektedir. Yaz döneminde ise İzmir Menteş’te, 6 hafta süreli eğitim verilmekte, Afyon ve Çanakkale başta olmak üzere Harp Tarihi gezileri düzenlenerek donanımlı birer subay olmaları sağlanmaktadır. Harbiye’de akademik ve askerî eğitimlerin yanısıra beden eğitimi ve spor dallarında eğitim verilmektedir.
   
  Akademik Öğretim
   

  Öğrenciler, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Millî Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okullarına dâhil edilen hazırlık sınıfını müteakip, 1’inci sınıfta ortak dersler alırken; 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda: Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Savunma Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Tarih bölümlerinde modern laboratuvar, derslik ve amfilerde, akademik unvana sahip öğretim üyeleri tarafından verilen dersleri almaktadırlar. Bu programlar, alanında öncü yükseköğretim kurumlarının programlarına eşdeğer şekilde düzenlenmiştir. Mezun olan tüm öğrenciler subay diploması ile birlikte ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir lisans programının diplomasını da almaktadır.

  Kara Harp Okulunda İngilizcenin yanında, Arapça, Farsça, Fransızca ve Rusça dillerinde de eğitim verilmektedir. Ders dışı ortamlarda da yabancı dillerini geliştirmeleri adına Harbiyelilere bilgisayar ve internette çalışma imkânları sağlanmakta, ilave kurslar düzenlenmektedir. Kara Harp Okulunu başarıyla bitiren Harbiyeliler yüksek lisans ve doktoralarını yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde yapabilmektedirler.
Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43