Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Eğitim


  Askeri Eğitim
  KHO’da; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye sınıflarından subay yetiştirilmektedir. İstekli öğrencilere, gerekli şartları taşıdıkları takdirde helikopter ve uçak pilotu olma imkânı sunulmaktadır. Her yıl, KHO’dan mezun olan Harbiyelilerin bir kısmı, pilot olarak yetiştirilmek maksadıyla Kara Havacılık sınıfına ayrılmaktadır.

  Harbiyelilere sevk ve idare edebilme yeteneği kazandırmak, çeşitli sınıf ve silahların taktik kullanılması ile muharebe sahası sistemleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak maksadıyla, akademik program boyunca haftada bir gün askerî eğitim icra edilmektedir. Yaz döneminde ise İzmir Menteş’te, 6 hafta süreli eğitim verilmekte, Afyon ve Çanakkale başta olmak üzere Harp Tarihi gezileri düzenlenerek donanımlı birer subay olmaları sağlanmaktadır. Harbiye’de akademik ve askerî eğitimlerin yanısıra beden eğitimi ve spor dallarında eğitim verilmektedir.  Akademik Öğretim
  Öğrenciler 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Millî Savunma Üniversitesi’ne bağlı Harp Okullarına dahil edilen hazırlık sınıfını müteakip, birinci sınıfta, öğrenim görecekleri lisans programlarına yönelik ortak dersler alırken 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda; İşletme, Uluslararası İlişkiler, Strateji ve Güvenlik, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, programlarında modern laboratuvar, derslik ve amfilerde, akademik unvana sahip öğretim üyeleri tarafından verilen dersleri alacaklardır. Bu programlar, alanında öncü yükseköğretim kurumlarının programlarına eşdeğerde düzenlenmiştir. Mezun olan tüm öğrenciler subay diploması ile birlikte evrensel geçerliliği olan bir lisans programının diplomasını da almaktadır.

  KHO’da İngilizcenin yanında Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Rusça, Yunanca dillerinde de eğitim verilmektedir. Ders dışı ortamlarda da yabancı dillerini geliştirmeleri adına Harbiyelilere bilgisayar ve internette çalışma imkânları sağlanmakta, ilave kurslar düzenlenmektedir. KHO’nu başarıyla bitiren Harbiyeliler yüksek lisans ve doktoralarını yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde yapabilmektedirler.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60