Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  Kara Harp Okulu Tarihçesi

  19. yüzyılın başlarında bilim ve teknolojide sağlanan gelişmeler, askerî alana da yansıyarak harp sanatına yeni boyutlar kazandırmıştır. Osmanlı Devleti de bu gelişmelere ayak uydurarak, yeniden yapılandırılmaya başlanan ordunun subay ihtiyacını karşılamak maksadıyla; 1795’te topçu ve istihkâm subayı yetiştirmek üzere Mühendishane-i Berrî Hümayûn’u, İstanbul Eyüp’te açmıştır. 1826 yılında geleneksel askerî yapının temeli sayılan Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmıştır. Mekteb-i Harbiye, Sultan II. Mahmud'un emriyle 1834 tarihinde kurulmuştur.

   

   

  1845 yılında askerî idadilerin kurulması ve aynı yıl yapılan program geliştirme çalışmaları sonucunda Harbiye, eğitim süresi dört yıl olan bir yüksekokul niteliği kazanmıştır. Aynı yıl Harbiye Mektebi, Pangaltı’da Tophane Hastanesi olarak inşa edilmiş ve bugün askerî müze olarak kullanılan binasına taşınmıştır.

   

   

  Harbiye, 1908 yılına kadar geçen süre içinde öncelikle piyade ve süvari subaylarını yetiştirmiştir. 1905 yılında beş ordu merkezinde açılmış olan Edirne, Manastır, Erzincan, Şam ve Bağdat Harp Okulları, kısa bir süre sonra kapatılmışlardır. Bundan sonra sadece İstanbul’daki Harbiye Mektebi, eğitim ve öğretime devam etmiştir.

   

   

  Art arda gelen savaşlar döneminde hızlandırılmış bir eğitim programı uygulanarak cephelere subay yetiştiren Harbiye, Mütareke Dönemi'nde İstanbul’da faaliyet gösteremediği için, 1 Temmuz 1920 tarihinde Ankara’da Abidin Paşa Köşkü'nde eğitim ve öğretime başlamıştır. Harp Okulu, hızlandırılmış programla bu dönemdeki ilk mezunlarını 1 Kasım 1920 tarihinde vermiştir.

  ATATÜRK, bu vesile ile okul şeref defterine "Türkiye Büyük Millet Meclisi, ya İstiklâl, ya Ölüm! andıyla yetişen ilk istiklâl subaylarının ordu ve milletimize takdim ve tevdi olunduğunu görmekle bahtiyardır." şeklinde duygularını ifade etmiştir. Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Harp Okulu, tekrar İstanbul’da eğitim ve öğretime başlamıştır.

  Kara Harp Okulu projesini Avusturyalı Mimar Clemens Holzmeister çizmiştir ve 1931-1936 yılları arasında inşaatı tamamlanan yeni binasında (ATATÜRK Sitesi) 25 Eylül 1936 tarihinde Ankara’ya nakledilerek eğitim ve öğretimine başlamıştır. İki yıl olan eğitim süresi 1948 yılında üç yıl, 1963 yılında iki yıl, 1971 yılında üç yıl, 1974 yılında dört yıl olarak düzenlenmiştir.

  Kara Harp Okulunda 1974-1991 yılları arasında Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Yönetim/İşletme Bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim verilmiş, 1991-1992 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren Sistem Mühendisliği programına aşamalı olarak geçilmiştir.

  “11 Mayıs 2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve 17 Mayıs 2000 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Harp Okulları Kanunu ile Kara Harp Okulu “yükseköğretim kurumları” içerisinde “üniversiteler” ile birlikte sayılmış, çağdaş bir yükseköğretim kurumu olarak, üniversite yapısı çerçevesinde teşkilatlanmasının yasal dayanağı oluşmuştur.”

  2011-2012 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla çoklu lisans programında eğitim verilmeye başlanmıştır.

  Türk askerî eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında 9 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı kanun ile Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) kurulmuş ve akabinde Bakanlar Kurulunun 14 Kasım 2016 tarihli 2016/9522 sayılı kararı ile Harp Okulları MSÜ kuruluşuna dâhil edilmiştir.

  Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkilat ve kadrosu yeniden yapılandırılan Kara/Deniz/Hava Harp Okulu, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu’nda 15 Ağustos 2017 tarihli 694 no’lu KHK ile yapılan değişiklik hükümlerine uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

  2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren oluşturulan yeni akademik programlar çerçevesinde Harbiyeliler, Millî Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okullarına dâhil edilen hazırlık sınıfını müteakip, 1’inci sınıfta ortak dersler alırken; 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıflarda:

  • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • İnşaat Mühendisliği
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • İşletme ve Yönetim Bilimleri
  • Savunma Yönetimi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Tarih bölümlerinde modern laboratuvar, dershane ve amfilerde ve akademik unvana sahip öğretim üyeleri tarafından verilen dersleri almaktadırlar.

  30 Ağustos itibarıyla teğmen rütbesi almaya hak kazanan Harbiyeliler subaylık diplomasının yanı sıra ulusal ve uluslararası geçerliliği olan lisans diplomasına da sahip olmaktadır.

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60