Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

    KHO Tarihçe


    Kara Harp Okulu, Mekteb-i Harbiye adıyla ve Sultan II. Mahmud’un emriyle 1834 tarihinde kurulmuştur.1845 yılında askeri idadilerin kurulması ve aynı yıl yapılan program geliştirme çalışmaları sonucunda Harbiye, eğitim süresi dört yıl olan bir yüksek okul niteliği kazanmıştır. Millî Mücadele Dönemi’nde İstanbul’un işgali üzerine, 1 Temmuz 1920 tarihinde Ankara’da Abidin Paşa Köşkünde eğitim ve öğretime devam eden Harbiye, Lozan Antlaşmasının imzalanmasından sonra tekrar İstanbul‘da öğretime başlamıştır.

    Kara Harp Okulu, 25 Eylül 1936 tarihinde Ankara’ya nakledilerek yeni yapılmış olan binasında (ATATÜRK Sitesi) eğitimine başlamıştır. İki yıl olan eğitim süresi 1948 yılında üç yıl, 1963 yılında iki yıl, 1971 yılında üç yıl, 1974 yılında dört yıl olarak düzenlenmiştir.

    Kara Harp Okulunda 1974-1991 yılları arasında Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Yönetim/İşletme bölümlerinden lisans düzeyinde eğitim verilmiş, 1991-1992 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Sistem Mühendisliği programına aşamalı olarak geçilmiştir. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle çoklu lisans programında eğitim verilmeye başlanmıştır. Hâlihazırda Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Kamu Yönetimi ve İşletme lisans programında eğitim faaliyeti sürdürülmektedir. 30 Ağustos itibariyle Teğmenlik payesine erişen Harbiyeliler subaylık diplomasının yanı sıra uluslararası geçerliliği olan lisans diplomasına da sahip olmaktadır.

    11 Mayıs 2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 17 Mayıs 2000 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Harp Okulları Kanunu ile Kara Harp Okulu, yüksek öğretim kurumları içerisinde üniversiteler ile birlikte sayılmış, çağdaş bir yüksek öğretim kurumu olarak, üniversite yapısı çerçevesinde teşkilâtlanmasının yasal dayanağı oluşmuştur.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60