Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  MİLLİ SAVUNMA VE GÜVENLİK ENSTİTÜSÜ TARİHÇESİ


  01 Eylül 1952 tarihinde, Harp Akademileri Komutanlığına bağlı olarak “Millî Savunma Akademisi” kurulmuş ve 02 Aralık 1952 tarihinde Yıldız Sarayı’nda öğretime başlamıştır. 07 Ağustos 1964 tarihinde “Millî Güvenlik Akademisi adını almıştır.

  Harp Akademileri, 24 Ağustos 1975 tarihinden itibaren Yenilevent’teki yeni yerleşkesine taşınmaya başlamıştır. Millî Güvenlik Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi Yıldız Sarayı’nda bırakılmıştır.

  17 Ocak 1977 tarihinde Millî Güvenlik Akademisi Yıldız Sarayı’ndan Yenilevent’teki yeni binalarına intikal etmiş ve 01 Kasım 1977’de öğretime başlamıştır.

  Gnkur. Başkanlığının 20 Ağustos 1980 tarihli emriyle Silahlı Kuvvetler ve Millî Güvenlik Akademileri “Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisi” adıyla, Harp Akademileri Komutanlığına bağlı tek bir komutanlık altında birleştirilmiştir.

  1995 yılında Millî Güvenlik Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisinden ayrılıp 27 Şubat 1995 tarihinde Ankara’ya taşınarak Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin bulunduğu binada eğitim ve öğretime başlamıştır.

  30 Haziran 2012 tarihli, 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3563 sayılı Harp Akademileri Kanunu’nda yapılan değişiklik ile “Millî Güvenlik Akademisi Komutanlığı (MGA)” lağvedilmiştir.

  25 Temmuz 2016 tarihli, «Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair» 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kurulmuştur. Aynı KHK ile Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

  Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 2016 tarihli kararı ile MSÜ Teşkilatı oluşturulmuş kapatılan Millî Güvenlik Akademisi Komutanlığı ismi değiştirilerek “Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü” olarak yeniden açılmıştır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43