Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

    Misyon&Vizyon


    Misyon

    Vatanına, milletine ve devletine bağlı, Atatürkçü Düşünce Sistemini benimseyen, milli değerlere ve demokratik kültüre ve tarih şuuruna sahip nitelikli insan gücü yetiştirmek; askeri harekât ortamına ve askeri kültürün gelişimine yönelik doktriner çözümler sunmak.

    Vizyon

    Yenilikçi ve nitelikli birikimiyle, başta savunma, güvenlik ve strateji olmak üzere eğitim ve araştırmada öncü ve fark yaratan referans bir bilim kurumu olmak.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60