Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ


   

  MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK MÜZESİ

  Millî Savunma Üniversitesi Müzesi; Türk Silahlı Kuvvetlerinin en üst düzeyde eğitim, öğretim ve bilim kuruluşu olan Millî Savunma Üniversitesi (Harp Akademileri) tarihini, gelecek kuşaklara aktararak kurumsal kültür ve aidiyet duygularını geliştirmek ve mezunların hatıralarını ebedîleştirmek amacıyla  Harp Akademileri Komutanlığı Müzesi adı altında 21 Mart 2008 tarihinde teşkil edilmiş;  Ağustos 2016’dan itibaren Millî Savunma Üniversitesi Rektörlük Müzesi adını almıştır.

  Konusal (tematik) yerleşim düzeni içinde oluşturulan müzede; 1848 yılından bu yana;

  •  Eski mezunların tarihî diplomaları,

  • Öğretim üyesi ve personel bilgilerini içeren künye defterleri,

  •  Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele dönemine ait muharebe sahası harita ve krokileri, malzemeleri,

  •  Çeşitli dönemlerde okutulan ders kitapları,

  •  Ders araç gereçleri,

  •  Kurmay rütbe işaretleri,

  •  Kültür gezileriyle ilgili dokümanlar,

  •  Millî Savunma Üniversitesini / Harp Akademileri Komutanlığını ziyaret etmiş kişilerin imzaladığı şeref defterleri,

  •  Kuruluşundan bugüne komutan fotoğrafları,

  •  Atatürk’ün Erkân-ı Harbiye Mektebindeki öğrencilik yıllarına ait belgeler, tuttuğu ders notları ile kurmay yüzbaşı ve mareşal rütbelerindeki balmumu heykelleri,

  •  160 yıldan fazla tarihî geçmişi olan Millî Savunma Üniversitesi / Harp Akademileri mezunlarının ve misafir askerî personelin (MAP) bilgilerinin yer aldığı bir bilgi bankası bulunmaktadır.

  Görevleri:
  1. Tüm müzecilik faaliyetlerinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile adı geçen kanuna uygun olarak çıkarılan yönetmelikler, yönergeler ve emirlere göre yürütülmesini sağlamak,
  2. Müzenin büyütülerek geliştirilmesi için araştırmaların yapılmasını sağlamak,
  3. Müzede sergilenebilecek nitelikte eserlerin (bağış, koleksiyoner ve müzayedelerden) temin ve satın alınabilmesi amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,
  4. Müzede sergilenecek eserlerin tarihî, sanatsal, kültürel değerlerinin incelenmesini ve gerektiğinde 1’inci Sınıf Askerî Müzelerle koordine ederek tescillerini yapılmasını sağlamak,
  5. Müzeye çeşitli yollardan (bağış, satın alma) intikal eden eserlerin envanterini hazırlayarak kayıt altına almak,
  6. Eskimiş, yıpranmış, Müzede sergilenemeyecek nitelikte eserlerin kayıt silme işlemlerini gerçekleştirmek,
  7. Müzede eserlerin en uygun şekilde sergilenmesini sağlamak, tasnif, tertip ve düzenini kontrol etmek,
  8. Yurt içi ve yurt dışında müzecilik ile ilgili kongre, seminer ve konferanslara katılmak suretiyle müzecilik ile ilgili gelişmelerin Müzede uygulanabilirliğini araştırmak ve üst yönetime tekliflerde bulunmak,
  9. Milli Savunma Üniversitesi tarihine ışık tutacak araştırmaları yapılmasını sağlamak ve gerektirdiğinde ilgili müze ve üniversitelerin uzmanlarından yardım istemek,
  10. Hafta içi mesai saatlerinde Milli Savunma Üniversitesi personelinin ve diğer ziyaretçilerin hizmetine sunmak,
  11. Yerli ve yabancı heyet ziyaretlerinde Müzenin hazır hâle getirilmesini sağlamak ve Milli Savunma Üniversitesinin tanıtımına katkıda bulunmak,
  12. Müzenin sivil ve askerî kişi ve kuruluşlara tanıtımını sağlayacak çalışmalarda bulunmak, film, CD, broşür ve kataloglar hazırlanmasını sağlamaktır.
   
  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60