MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR  Görevlerimiz
   

  • MSÜ Personeli tarafından yurtdışına ve yurtdışından üniversiteye yapılan uluslararası ziyaretlerin plan ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,
    
  • MSÜ’nün uluslararası eğitim ve işbirliği kapsamında planlama, kontrol ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,
    
  • Yetki verilen alanlarda yabancı ülkelerin As/Svn. Ataşelikleri ve TC dış temsilcilikleri ile koordinasyonda bulunmak,
    
  • MAP/MAÖ için öğrenim koşullarını belirlemek,
    
  • İkili ilişkiler çerçevesinde eğitim alanındaki işbirliği çalışmalarını ile yurtdışına giden ve yurtdışından gelen heyetlerle ilgili işleri yürütmek.
    
  • İkili ve çok taraflı askeri anlaşmalara göre üniversite bünyesinde yabancı ülke personeline verilecek eğitimler kapsamında Misafir Askeri Personel, Misafir Askeri Öğrenci kapasitesini belirlemek ve ilave kontenjan taleplerini değerlendirmek,
    
  • Yabancı ülkelerin Savunma Üniversiteleri ve/veya Savunma Kolejleri ve Savunma alanındaki Araştırma Merkezleri ile ortak eğitim ve araştırma iş birliği faaliyetlerini belirlemek ve protokol çalışma faaliyetlerini yürütmek,
    
  • Dost ve müttefik ülkelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında öğrenim görmekte olan Misafir Askeri Personel,/Misafir Askeri Öğrenci’ nin daha iyi koşullarda öğrenim görmesini sağlayacak sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve desteklenmesi ile alakalı tedbirleri almak,
    
  • MSÜ’de uygulanan programların Ulusal ve Uluslararası akreditasyonu ile kalite değerlendirme faaliyetlerini takip etmek, uluslararası eğitim programlarının takip ve koordinasyonunu yapmaktır.