Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Kütüphane Misyon-Vizyon


  MİSYONUMUZ

     Milli Savunma Üniversitesinde sunulan her türlü bilgi ihtiyacını güncel teknolojileri kullanarak karşılamak, kişisel gelişimlere katkıda bulunmak, kullanıcıların yaşam boyu öğrenme, araştırma, bilgi kullanma yeteneklerini geliştirmelerine destek olmak, böylece kültürel birikimi kuşaktan kuşağa aktarmaktır.

   

  VİZYONUMUZ

     Çağdaş standartlarda kullanıcıların ihtiyacı olsun olmasın onları bilgi ile donatarak belge ile iç içe yaşamasını sağlamak için; kullanıcıların önceden ihtiyaçlarını öngörmek, dijital dünyada bilgiyi yönetmek, ulusal ve uluslar arası en hızlı ve güvenilir bilgi hizmeti yeteneğine sahip teknolojik altyapısı bulunan bir bilgi merkezi olmaktır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60