Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


     Genel Bilgi

    Milli Savunma Üniversitesi Merkez Kütüphanesi; Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde, “Kütüphane ve Müze Müdürlüğü” olarak 1975 yılından itibaren mevcut binasında kapalı depo usulü ile hizmet vermeye başlamıştır. 

    1989 yılında Gör-İşit Bölümü kurulmuş, 1990 yılında katalog bilgileri kütüphane programına aktarılarak otomasyona geçiş sağlanmış, 1991 yılında mikrofilm sistemi sağlanmıştır. 

     1993 yılında kapalı raf sisteminden açık raf sistemine geçilmiş, 1995 yılında internet üzerinden araştırma yapma imkânı sağlanmıştır. 1997 yılında Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları -2’ye göre hazırlanmış kütüphane programına geçilmiştir.

     2001 yılında “Elektronik Kütüphane” sistemi oluşturularak eğitim ve öğretim desteklemeye devam edilmiştir. 2003 yılında “Kütüphane ve Müze Müdürlüğü” olan kütüphane ismi “Bilgi Merkezi” olarak değiştirilmiştir. 2014 yılında RFID sistemine geçilmiştir.

     2016 yılında Milli Savunma Üniversitesinin kurulmasıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Enstitüler, Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları bir çatı altında birleştirilmiştir. Bu bağlamda “Bilgi Merkezi” Milli Savunma Üniversitesinin “Merkez Kütüphane”si olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Üniversite bünyesinde Merkez Kütüphane’nin yanı sıra 11 adet birim kütüphanesi bulunmaktadır.

    Merkez Kütüphane; Milli Savunma Üniversitesi’nin eğitim-öğretimini destekleyerek, akademik araştırma ihtiyaçlarını 110 kişilik oturma kapasitesi bulunan 4212 metrekarelik binasında, 250.000 adet kitap, CD, DVD, Video Kaset, 675.000 adet harita koleksiyonu ile karşılamaktadır.

     Okuyucuların dijital bilgi ihtiyacı; ULAKBİM üzerinden abone olunan elektronik yayınların yanı sıra her yıl sayısı arttırılan e-kitap ve e-süreli yayın abonelikleri ile gerçekleştirmektedir.

     Milli Savunma Üniversitesi tarafından oluşturulup geleneksel kütüphane hizmetlerinin, güncel teknolojiyi de kullanarak, veri tabanları, elektronik kütüphane ve dokümantasyon faaliyetlerini “bilgi” olarak kullanıcılarının hizmetine sunmaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43