Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    Başkanın Mesajı

       Milli Savunma Üniversitesi Kütüphanesi olarak amacımız, üniversitemizin eğitim ve öğretim programlarını desteklemek, akademik araştırma ihtiyaçlarını karşılamak, geleneksel kütüphanecilik anlayışıyla birlikte, bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri de yakından takip ederek, araştırmacıların kütüphanemizden faydalanmasını sağlamaktır.

         Köklü bir geçmişe ve kurum kültürüne sahip olan Milli Savunma Üniversitesi Kütüphanesi,   bilgi ve belgenin kullanılmasında da etkin rol oynamakta, konularında uzman kütüphane çalışanları ile birlikte geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir.

    Ayten TAŞAĞIL                      
    Küt. ve Dok. D. Bşk.               

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43