Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    Başkanın Mesajı

       Milli Savunma Üniversitesi Kütüphanesi olarak amacımız, üniversitemizin eğitim ve öğretim programlarını desteklemek, akademik araştırma ihtiyaçlarını karşılamak, geleneksel kütüphanecilik anlayışıyla birlikte, bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri de yakından takip ederek, araştırmacıların kütüphanemizden faydalanmasını sağlamaktır.

         Köklü bir geçmişe ve kurum kültürüne sahip olan Milli Savunma Üniversitesi Kütüphanesi,   bilgi ve belgenin kullanılmasında da etkin rol oynamakta, konularında uzman kütüphane çalışanları ile birlikte geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir.

    Ayten TAŞAĞIL                      
    Küt. ve Dok. D. Bşk.               

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41