Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  2020 YILI MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİN FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK FİZİKİ YETERLİLİK TESTLERİ

   

  Kovid-19 bulaşma riski ve yayılma hızı insanların toplu olarak bulunduğu ortamlarda daha da arttığından Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında; Fiziki Yeterlilik Testleri esnasında oluşabilecek yığılmaların önlenerek sosyal mesafenin korunması temin faaliyetinin sağlıklı bir şekilde icra edilmesi maksadıyla Fiziki Yeterlilik Testlerinin kısa süre içerisinde bitirilmesi önem kazanmıştır.

  Bu maksatla MSÜ 2020 yılı Askeri Öğrenci Temini 2’nci Seçim Aşamalarında uygulanacak olan Fiziki Yeterlilik Testlerinde değişiklik yapılmıştır.

  2020 yılı MSÜ Askeri Öğrenci Temini 2’nci Seçim Aşamaları Fiziki Yeterlilik Testinin 3 (üç) branş üzerinden (barfiks, mekik ve 400 m. koşu) uygulanmasına karar verilmiştir.

  FYT'de üç branşın ikisinden birer puan almak zorunludur. İki ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

  Fiziki Yeterlilik Testinde uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar erkek adaylar için TABLO-1‘de, kadın adaylar için TABLO-2’de gösterilmiştir.


  TABLO-1

  HARP OKULLARI VE MESLEK YÜKSEK OKULLARI İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU ERKEK ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN
  BARFİKSTE KOL ÇEKME MEKİK (1 dk.) 400 m KOŞU
  TEKRAR
  (adet)
  PUAN TEKRAR
  (adet)
  PUAN SÜRE 
  (dk:sn)
  PUAN
  0 0 /19 0 /01:25 0
  1 1 20-21 1 1:24-1:19/ 1
  2 2 22-23 2 01:18 2
  3 3 24-25 3 01:17 4
  4 4 26-27 4 01:16 6
  5 5 28-29 5 01:15 8
  6 7 30-31 7 01:14 10
  7 9 32-33 9 01:13 12
  8 11 34-35 11 01:12 14
  9 13 36-37 13 01:11 16
  10 15 38-39 15 01:10 18
  11 16 40-41 16 01:09 20
  12 17 42-43 17 01:08 24
  13 18 44-45 18 01:07 28
  14 19 46-47 19 01:06 32
  15 20 48 20 01:05 36
    20   20 01:04 40
          01:03 45
          01:02 50
          01:01 55
          01:00 60
            60

  1. FYT'de üç branşın ikisinden birer puan almak zorunludur. İki ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.
  2. Adayın aldığı puanların toplamı FYT puanını oluşturur.


  TABLO-2

  HARP OKULLARI İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU KADIN ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN
  BARFİKSTE AÇIK TUTUŞTA BEKLEME MEKİK (1 dk.) 400 m KOŞU
  SÜRE 
  (sn.)
  PUAN TEKRAR
  (adet)
  PUAN SÜRE
  (dk.)
  PUAN
  /29 0     /14 0 /01:40 0
  30-35 1 15 1 01:39 1
  36-40 2 16-17 2 01:38 2
  41-42 3 18-19 3 01:37 4
  43-44 4 20-21 4 01:36 6
  45-46 5 22-23 5 01:35 8
  47-48 7 24-25 7 01:34 10
  49-50 9 26-27 9 01:33 12
  51-52 11 28-29 11 01:32 14
  53-54 13 30-31 13 01:31 16
  55-56 15 32-33 15 01:30 18
  57-58 16 34-35 16 01:29 20
  59-60 17 36-37 17 01:28 24
  61-62 18 38-39 18 01:27 28
  63-64 19 40-41 19 01:26 32
  65 20 42 20 01:25 36
    20   20 01:24 40
          01:23 45
          01:22 50
          01:21 55
          01:20 60
            60
  1. FYT'de üç branşın ikisinden birer puan almak zorunludur. İki ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.
  2. Adayın aldığı puanların toplamı FYT puanını oluşturur.

   

  Detaylı bilgi için : https://personeltemin.msb.gov.tr/

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60