Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    Kuleli Askeri Lisesinin 1845 - 1929 yılları arasını kapsayan "Arşiv Kayıtları" (Osmanlıca), bilimsel araştırma yapan araştırmacıların kullanımına açılmıştır.

        Milli Savunma Üniversitesi Merkez Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan, Kuleli Askeri Lisesinin 1845 - 1929 yılları arasını kapsayan Arşiv Kayıtları (Osmanlıca), bilimsel araştırma yapan araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Araştırmacılar, ilgilendikleri belgenin Türkçe çevirisi konusunda Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsünden yardım alabileceklerdir. Araştırma talebi için tıklayınız.

        Kuleli Askeri Lisesinin "Arşiv Materyali" listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43