Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Temini Değerlendirmeleri Sonuçlanmıştır.
     
       Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları, Meslek Yüksek Okulları ve Enstitülerde görev yapmak üzere ilan edilen kadrolara başvuran adayların değerlendirmesi ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmıştır.
    Başarı değerlendirmesine göre yapılan sıralamada asil listede yer alan adayların ataması gerekli işlemlerin bitmesinden sonra Milli Savunma Bakanının onayına müteakip yapılacaktır. Asil listede yer alan adayın gelmemesi halinde yedek listede yer alan adayın işlemleri başlatılacaktır.

       Sorgulama sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60