MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR  Görevlerimiz

  • Görevine yönelik kanun, yönetmelik, yönerge ve diğer yayınları bilmek ve uygulamak,
    
  • Üniversiteye bağlı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri ve harp enstitülerinin talepleri doğrultusunda ve Rektörün gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu ve Senatonun toplanmasına yönelik ilgili çağrı yazışmalarının yapılmasını sağlamak,
    
  • Yönetim Kurulu ve Senato gündemini oluşturan konuların toplantıda sunulmak üzere hazır hale getirilmesini ve salon düzenlemesi faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
    
  • Yönetim Kurulu ve Senato gündemini oluşturacak konularla ilgili Daire Başkanlıklarıyla koordine kurulmasını sağlamak,
    
  • Yönetim Kurulu ve Senatoda karara bağlanan konuların ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
    
  • Yönetim Kurulu ve Senato kararlarına ilişkin arşiv faaliyetinin yürütülmesini sağlamak,
    
  • Üniversiteye bağlı harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının Yönetim ve Disiplin Kurulu toplantı talepleri ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
    
  • Faaliyetlerine yönelik olarak, ilgili ast/üst birimler ve personel ile koordineli çalışmak ve bilgi alışverişinde bulunmaktır.