Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye
    Misyonumuz

    Milli Savunma Üniversitesinde sunulan her türlü bilgi ihtiyacını güncel teknolojileri kullanarak karşılamak, kişisel gelişime katkıda bulunmak, kullanıcıların yaşam boyu öğrenme, araştırma, bilgi kullanma yeteneklerini geliştirmelerine destek olmak, böylece kültürel birikimi kuşaktan kuşağa aktarmaktır.

    Vizyonumuz

    Çağdaş standartlarda kullanıcıların ihtiyacı olsun olmasın onları bilgi ile donatarak belge ile iç içe yaşamasını sağlamak için; kullanıcıların önceden ihtiyaçlarını öngörmek, dijital dünyada bilgiyi yönetmek, ulusal ve uluslararası en hızlı ve güvenilir bilgi hizmeti yeteneğine sahip teknolojik altyapısı bulunan bir bilgi merkezi olmaktır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41