Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye    Görevlerimiz

    • Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün danışma birimidir. Her türlü hukuki konularda teşkilatında bulunduğu Rektörlüğün bilgi ve görüş taleplerini karşılar.
        

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60