MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR  Görevlerimiz

  • Yüklenici tarafından, idareye teslim edilen malın veya yapılan işin, ihale dokümanı ve sözleşmesinde yer alan muayeneye ilişkin şartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi,
    
  • Alınan malzemenin özelliğini dikkate alarak (kısa sürede bozulabilen maddelerin) muayenesine öncelik verilmesi,
    
  • Geçmiş yıllara ait işlemlerin belgelerinin muhafaza edilmesi ve teftişinin verilmesi,
    
  • Yetkili makam tarafından görevlendirilmesi durumunda; itiraz, durum, kontrol ve diğer muayene görevlerinin icra edilmesi,
    
  • İhale dokümanında ve sözleşmesinde malın muayenesi esnasında kontrol edilmesi belirtilen isteklerin, tamamının yapılması,
    
  • Muayene ve kabul işlemlerinin; yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ile bu yönerge uyarınca ihale dokümanı ve sözleşmesine uygun olarak yürütülmesi,
    
  • Muayeneye başlamadan önce, Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararı üzerindeki bilgiler ile ihale dokümanı ve sözleşmesindeki bilgileri (malın adı, cinsi, miktarı, yüklenici, muayene yeri, sözleşme/ihale kayıt/karar tarihi ve numarası) karşılaştırarak, doğruluğunun kontrol edilmesi; uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda, Muayene Muhtırasını geldiği birliğe/kuruma iade ederek düzeltilmesinin sağlanması,
    
  • Kayıt silme işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasının kontrolü, kaydı silinecek malzemelerin muayenesi ve evraklarının arşivlenmesi,
    
  • Keşif ve şartnameleri, alım dosyalarını ve onay belgelerini hazırlayan diğer şubeler ile koordine edilmesi suretiyle dosyaların muayene işlemleri yönüyle tam olmasının sağlanması,
    
  • Hakediş muayene işlemlerinin yapılması ve evraklarının tam olarak kontrol edilmesidir.