MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR  Görevlerimiz
   

  • Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğü ve bağlılarının SHP, OYTEP, İNP, Büyük Onarım ve BMP Teklifleri’ni planlama, koordine, uygulama, denetim ve takibini kontrol etmek,
    
  • MSB İnşaat Emlak Bölge Başkalıkları ile koordineli olarak ihale öncesi, ihale sonrası, denetim ve kontrolleri ve kabul aşamalarına kadar kontrol edilmesini, sürat, sağlamlık, sadelik, ekonomi ve standardizasyonu kontrol etmek,
    
  • MSÜ Rektörlüğü ve bağlılarının inşaat emlak konularında MSB tarafından tahsis edilen ödenekleri ihtiyaç makamlarına tahsis edilmesini sağlamak,
    
  • MSÜ Rektörlüğü ve bağlıların taşınmaz mallarının, tahsis, kamulaştırma, devir, işgal ve tecavüzler, kayıt silme, saymanlık, şehitlik, kiralama, harita ve kadastro, imar, satış (189 Sayılı Kanun), protokollü işler ve dava işlemleri, Bölge İnşaat Emlak Bölge Başkalıkları ile koordineli olarak planlamak, koordine etmek, uygulamak, denetim ve takibini yapılmasını sağlamaktır.