MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR
    Misyonumuz

    Stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda; üniversite bünyesinde yürütülecek projelerin planlanmasını ve geliştirilmesini sağlamak, üniversitemiz mali hizmetlerin hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, bütçenin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasipleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolünü yapmak, mali mevzuat, iç kontrol sistemi, stratejik yönetim alanlarında Rektör ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmaktır.

    Vizyonumuz

    Sorumluluğu altındaki konularda uzman, çalışkan, dinamik, sorumluluk bilincini taşıyan personeliyle verimliliği esas alan, eşit hizmet prensibini ilke edinmiş ve sürekli gelişmeyi hedefleyen bir daire başkanlığı olmaktır.