MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR  Görevlerimiz
   

  • Akademik, askeri ve idari personel faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek, bağlılarının faaliyetlerini koordine etmek,
    
  • Personel planlaması, yönetimi, insan gücü ihtiyacının tespiti, temin, sınıflandırma ve yetiştirilmesi kapsamında karargâh koordinasyonunu sağlamak; nöbet hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak; emniyet ve kaza önleme sisteminin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve koordine edilmesine ilişkin temel esasları belirlemek; kurslara ilişkin işlemlerini yürütmek, personel yoklaması işlemlerine ilişkin işlemleri yürütmek,
    
  • Akademik personelin temin/istihdam, atama, değişim, yetiştirme, görevlendirme, teşvik ve ödüllendirme ile özlük haklarına ilişkin tüm işlemleri yürütmek,
    
  • Akademik personel dışında kalan personelin; atama koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak; atanan personelin SGK girişlerinin yapılmasını sağlamak; idari personelle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını sağlamak; üst öğrenimi tamamlayan personelin intibak işlemlerini yapmak; talep eden idari personele, görev yeri belgesi, hizmet belgesi ve pasaport belgesi düzenlemek; terfi işlemlerini, yurtiçi ve yurt dışı görevlendirmeleri takip etmek; sendika işlemleri, aday memurların atama işlemlerini takip etmek,
    
  • Üniversitede daimi olarak çalışan personel ile dışarıdan geçici olarak gelen personelin (ders, kurs, konferans, seminer, proje vb.) arşiv araştırmalarını yürütmek, MSÜ Rektörlük yerleşkesi personelinin lojman, özlük dosyası ile ilgili işlemleri yapmak; mal bildirim beyannamesi ile ilgili işlemleri yapmak; kimlik kartı işlemlerini yapmak, hizmet belgesi hazırlanması, sicil özetlerinin hazırlanması işlemlerini yapmak; personelin askerlik ile ilgili işlemleri, personelin (mazeret, yıllık, yurt dışı, ücretsiz, sağlık, doğum vb.) izin işlemlerini yapmak; personelin emeklilik, istifa vb. durumlarla ayrılmasında yapılan işlemleri takip etmek,
    
  • MSÜ’de görev yapan devlet memuru ve işçilerin terfi, emeklilik, istifa ve disiplin işlemleri vb. işlemleri yürütmek, sendika işlemleri, aday memurların atama işlemlerini takip etmek,
    
  • Konuş, kuruluş ve bağlantı değişiklikleri işlemlerini yürütmek; TMK’lara yönelik tekliflerin alınması, değerlendirilmesi, hazırlanması ve onay/onay sonrası işlemleri yürütmek,
    
  • Rektörlük Karargâhının genel evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,
    
  • Birliğin moral ve motivasyonunu arttırmak suretiyle personelin ölürsem şehit kalırsam gazi olurum anlayışıyla savaşma azim ve iradesini yükseltmek,
    
  • Personelin milli ve manevi değerlere bağlı, kaşılaşacağı her türlü stres ortamına karşı kendini kontrol edebilen bireyler olmasını sağlamaktır.