MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR
    Misyonumuz

    Kurum içine ve kurum dışına vereceğimiz hizmetlerde kalite standartları çerçevesinde kalite, verimlilik ve sürekliliği esas alarak, üniversitemizin beşeri ve fiziki atıl kapasitesini değerlendirmek suretiyle üreteceğimiz mal ve hizmetleri sosyal ve ekonomik fayda sağlamak amacıyla piyasaya sunmak, tüm mali iş ve işlemlerimizi açık, şeffaf ve güncel olmasını sağlamak, işletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun yürütmektir.

    Vizyonumuz

    Milli Savunma Üniversitesinin saygınlığına yaraşır işlerin üretimi için üst düzey ve donanımlı personel yapısıyla öncü kuruluşlar içinde yer almak, üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde çağdaş, kendisini geliştiren yenilikleri yakından takip eden, akılcı, saygın kendine güvenen bir birim olmak, yapılan işe değer vermek ve sorumluluk taşımak, kaliteli ve üst düzey hizmet sunmak, topluma, çevreye ve etik değerlere saygılı olmaktır.