Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye  Görevlerimiz

  • Döner Sermaye Müdürlüğüne ait gelir-gider bütçesini hazırlayarak MSB Döner Sermaye Daire Başkanlığına göndermek, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü bilgi Sistemi olan DMİS’e (Döner Sermaye Muhasebe İşletim Sistemi) bütçenin işlenerek onaya gönderilmesi,
    
  • Mevzuatı uyarınca düzenlenen mali rapor ve istatistiklerin hazırlanması,
    
  • Günlük banka kontrollerinin yapılması, işletme adına yatırılmış gelirin yevmiye kayıtlarına girilmesi ve mevzuat gereği tutulması gereken defterlere kaydının sağlanması için DMİS’e girilmesi,
    
  • Ay sonunda kanuni kesintilerin ayrılarak ilgili hesaplara yatırılması,
    
  • Kanunlarla belirlenen beyan ve yasal kesintilerin (Vergi Usul Kanunu, SGK Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Hazine payı, SHÇEK Payı, Bilimsel Araştırma Proje Finansman Payı vb.) süresinde beyan edilerek banka hesaplarına yatırılmasıdır.
    

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60