Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye  Görevlerimiz
   

  • MSÜ merkez teşkilatının ikmal, bakım ve ulaşım faaliyetlerini planlamak, koordine etmek, yürütmek ve bağlılarının faaliyetlerini koordine etmek,
    
  • Yerleşkenin iç, dış çevre güvenlik ve emniyet hizmetlerini planlamak, koordine etmek, yürütmek, takip ve kontrolünü sağlamak, bağlılarının faaliyetlerini koordine etmek,
    
  • Yerleşkenin askeri harekat ve eğitim konularını planlamak, koordine etmek, yürütmek, takip ve kontrolünü sağlamak, bağlılarının faaliyetlerini koordine etmek,
    
  • Bina ve tesislerin küçük inşaat bakım, onarım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
    
  • Yerleşke sınırları içerisinde bulunan her türlü bina, tesisat, malzeme ve arazide; yangın çıkmasına karşı önleyici tedbirleri almak ve çıkacak yangınlara müdahale etmek,
    
  • Bina ve tesislerin elektrik, aydınlatma ve ısıtma sistemlerini kurmak ve işletmek,
    
  • Her türlü ulaştırma hizmetini mevzuat hükümlerine göre karşılamak, uygulanmasını kontrol ve koordine etmek,
    
  • Yerleşke içerisinde kantin faaliyetlerini yürütmektir.
    

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43