Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Misyon&Vizyon


  Misyonumuz

       Uluslararası ortamda ve ülke düzeyinde devletin milli güvenliğini ve milli güvenlik politikasını ilgilendiren ve etkileyen konularda sivil ve askerî üst düzey yönetici ve yönetici adaylarına bilgi ve yetenek kazandırmaktır.

  Vizyonumuz

       21’inci yüzyılın küreselleşen dünyasında, bölgesinde lider, dünyada güçlü bir Türkiye için ulusal bilince sahip, ulusal çıkarlarımızın ve ulusal güvenlik politikamızın özünü kavramış olan, ulusal hedefler istikametinde ulusal güç unsurlarını etkin ve koordineli olarak kullanacak, sivil ve asker üst düzey yöneticileri ortak bir bilgi alt yapısı ve ulusal duruş ile yetiştiren; teknolojik, bilimsel ve politik gelişmeleri sürekli takip ederek, Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunan bir bilim kurumu olmaktır.
   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43