MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Rektör Yardımcısı  Prof.Dr. Talat CANBOLAT

  Prof. Dr. Talat CANBOLAT, 1966 yılında Tufanbeyli/ADANA' da doğmuştur. İlkokulu Doğanbeyli’de, Ortaokulu Saimbeyli’de tamamlamıştır. Gölcük’te başladığı lise eğitimini Mersin Dumlupınar Lisesinde tamamlamıştır. 

  1985 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1992 yılında yüksek lisans, 1998 yılında da doktorasını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2000 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. 2008 yılında doçent, 2013 yılında da profesör kadrosuna atanmıştır.

  Askerliğini Polatlı/Ankara’da 267’nci dönem Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki eğitiminden sonra 1999-2000 yıllarında Kara Harp Okulunda Asteğmen olarak yapmıştır.

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Fakülte Kurulu ve Yönetim kurullarında görev almıştır. Fakülte Kurulunda yardımcı doçent temsilcisi, doçent temsilcisi ve profesör temsilciliği yapmıştır. 2003 yılında dekan yardımcılığı yapmıştır. 2003 yılında avukat olarak İstanbul Barosu Levhasına kaydolmuştur. 2013-2019 yılından itibaren İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yapmıştır.

  2003-2020 yıllarında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinde trafik uzmanı ve Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu üyesi olarak çalışmıştır. 2014 yılından itibaren TÜBİTAK’ta Hukuk Danışmanı olarak çalışmaktadır. 2011–2019 yılları arasında İstanbul’da Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon Üyeliği ve Başkanlığı yapmıştır.

  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun hazırlanmasına ilişkin bilim komisyonlarında çalışmıştır.

  2020 tarihinden itibaren Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülen Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Bilim Komisyonu Üyesidir.

  Danışmanlığını yaptığı 12 adet yüksek lisans tezi ve 7 adet doktora tezi tamamlanmıştır. Halen danışmanlığını yaptığı 17 adet yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları devam etmektedir. Yayınlanmış 4 adet (birisi ortak) kitabı vardır. 5 adet uluslararası, 25 adet ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan tebliği, 200'e yakın bilimsel toplantılarda sunulan tebliği vardır. 62 adet yayınlanmış bilimsel makalesi vardır. 

  13 Ocak 2021-24 Ekim 2021 tarihleri arasında asli görevi uhdesinde kalmak üzere Milli Savunma Üniversitesi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

  16 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Milli Savunma Üniversitesinde Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

  Prof. Dr. Talat CANBOLAT, evli olup 3 çocuk babasıdır.