Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  Rektör Yardımcısı  Prof.Dr. Talat CANBOLAT

  Prof. Dr. Talat CANBOLAT, 1966 yılında Tufanbeyli/ADANA doğmuştur. İlkokulu Doğanbeyli’de, Ortaokulu Saimbeyli’de tamamlamıştır. Gölcük’te başladığı lise eğitimini Mersin Dumlupınar Lisesinde tamamlamıştır. 

  1985 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1992 yılında yüksek lisans, 1998 yılında da doktorasını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2000 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. 2008 yılında doçent, 2013 yılında da profesör kadrosuna atanmıştır.

  Askerliğini Polatlı/Ankara’da 267’nci dönem Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki eğitiminden sonra 1999-2000 yıllarında Kara Harp Okulunda Asteğmen olarak yapmıştır.

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Fakülte Kurulu ve Yönetim kurullarında görev almıştır. Fakülte Kurulunda yardımcı doçent temsilcisi, doçent temsilcisi ve profesör temsilciliği yapmıştır. 2003 yılında dekan yardımcılığı yapmıştır. 2003 yılında avukat olarak İstanbul Barosu Levhasına kaydolmuştur. 2013 yılından itibaren İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yapmaktadır.

  2003 yılından itibaren Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinde trafik uzmanı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu üyesidir. 2014 yılından itibaren TÜBİTAK’ta Hukuk Danışmanı olarak çalışmaktadır. 2011 – 2019 yılları arasında İstanbul’da Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon Üyeliği ve Başkanlığı yapmıştır.

  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun hazırlanmasına ilişkin bilim komisyonlarında çalışmıştır.

  Danışmanlığını yaptığı 12 adet yüksek lisans tezi ve 6 adet doktora tezi tamamlanmıştır. Halen danışmanlığını yaptığı 18 adet yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları devam etmektedir. Yayınlanmış 4 adet (birisi ortak) kitabı vardır. 5 adet uluslararası, 25 adet ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan tebliği, 200 e yakın bilimsel toplantılarda sunulan tebliği vardır. 62 adet yayınlanmış bilimsel makalesi vardır. 

  16 Mayıs 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

  Prof. Dr. Talat CANBOLAT, evli olup 3 çocuk babasıdır.


Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60