Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

    Hava Asb.MYO K.lığı Afyonkarahisar Gezisi


    MSÜ  Hv.Asb.MYO  K.lığı  öğrencilerinin  millî  bilinçlerini  artırmak  ve  Kurtuluş  Savaşına  yönelik  tarihî  ve  kültürel  farkındalık seviyelerini  yükseltmek maksadıyla  duyuşsal  alan  eğitimleri/faaliyetleri  kapsamında  düzenlenen   Afyonkarahisar  Kültür  Gezisi;    üç  kafile  halinde planlanmış  olup    1’inci sınıf öğrencileri  ve  Öğc.A.K.lığı  personelinin  katılımıyla  20-21  Nisan,  27-28  Nisan  ve  04-05  Mayıs  2019 tarihlerinde  icra  edilmiştir.     

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60