Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  DHE Tarihçe


  Deniz Harp Enstitüsü 1863 yılında Padişah Sultan Abdülaziz'in Osmanlı Donanması'nda "Kurmay Subay" adı altında bir sınıfın teşkil edilmesi emri üzerine dönemin Kaptan Paşası Ateş Ahmet Paşa tarafından çalışmalara başlanmıştır. Kurmay subaylar hakkında hazırlanan nizamname, 15 Şubat 1864’de yürürlüğe girmiştir. "Erkan-ı Harbiye-i Bahriye Mektebi” (Deniz Kurmay Okulu) Hasköy tersane binası içindeki Divanhane‘de faaliyete geçmiştir (16 Şubat 1864).

  1921 yılında kapanan Deniz Harp Akademisi'nin Mareşal Fevzi ÇAKMAK'ın faaliyete geçirilmesi yolundaki arzusu üzerine; ATATÜRK, 1929 yılında Deniz Harp Akademisinin açılmasını emretmiş ve aynı yıl Deniz Harp Akademisi kurulması çalışmalarına başlanmıştır.

  Deniz Harp Enstitüsü; 1864-1921 yıları arasında Hasköy/İstanbul, 1930-1941 yılları arasında Yıldız Sarayı/İstanbul’da, 1941-1946 yılları arasında Ankara’da, 1946-1975 Yıldız Sarayı/İstanbul’da, 1975-2006 Y.Levent/İstanbul’da, 2006-2008 yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi binasında eğitim vermiş, 
  06 Ekim 2008 tarihinde deprem tadilatı tamamlanmıştır.

  Türk askeri eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında 31 Temmuz 2016 tarihli 669 sayılı kararname ile Harp Akademileri Komutanlığı ilga edilmiş ve Milli Savunma Üniversitesi kurulmuştur. 9 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı Kanunla yasalaştırılan bu düzenlemeye göre, eski Kuvvet Harp Akademileri yerine, Kuvvet Harp Enstitüleri oluşturulmuş ve 14 Kasım 2016 tarihli 2016/9522 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kara/Hava/Deniz Harp Enstitüsü Müdürlüğü MSÜ Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyetine başlamıştır.

  Üniversite bünyesinde kadro ve teşkilat yapısı yenilenen Kara/Hava/Deniz Harp Enstitüsü Müdürlüğü, halen Yenilevent/İstanbul yerleşkesindeki binasında faaliyetlerine devam etmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43