MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR

    Güvenlik Stratejileri Dergisi -Yayın Etiği


        Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler kabul edilemez, bu tür eylemlere ya da teşebbüslere müsamaha gösterilmez. Yazarlar, Güvenlik Stratejileri Dergisine makale göndermekle, metinlerinin orijinal ve aşırılmamış olduğunu; ayrıca makalelerinin daha önce kısmen ya da tamamen başka bir yerde yayınlanmamış olduğunu veyahut yayın sürecinde olmadığını temin ve teyit etmiş sayılırlar.

       Editörler ve yazarlar tarafından yerine getirilmek zorunda bulunan etik sorumluluklar, Yükseköğretim Kurulunun Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmeliğine dayanır. Editörler ve yazarlar Güvenlik Stratejileri Dergisinin Yayım İlkelerine uymak zorundadırlar.