MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Eğitim

  Askeri Eğitim

  MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci adaylarına; okulu ve okulda tabi olacakları askerî mevzuatı tanıtmak, temel askerî örf ve adetleri öğretmek, temel askerî eğitimi yaptırmak, MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmalarını sağlamak üzere, ilk akademik yıl öncesinde 4 hafta süre ile “İntibak Eğitimi” verilmektedir.

  MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında eğitim ve öğrenim görme hakkı kazanan askeri öğrencilerin temel askerî bilgi ve becerilerini pekiştirerek geliştirmek amacıyla, akademik yıl içinde Yanaşık Düzen, Mekanik Nişancılık ve Atış, Tek Er Muharebe, Sevk ve İdare, Görev Motivasyonu ve Mesleki Değerler Eğitimi konularında haftada 1 gün 5 saat süre ile askeri eğitim icra edilmektedir.

  Yıl içinde yapılan askerî eğitim konularını pekiştirmek ve öğrencilerin liderlik vasıflarını en üst seviyeye çıkarmak maksadıyla; birinci akademik yıl sonunda MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Menteş/İzmir bölgesinde 4 hafta süre ile tatbikî askerî eğitimi icra etmektedir. Söz konusu eğitim kapsamında öğrencilere konularında profesyonel olan subay ve astsubaylar tarafından yüzme dersleri verilmekte ve çeşitli silahlar ile atışlar yaptırılmaktadır. İkinci akademik yıl sonunda ise mezun olacak olan öğrencilere, Ankara ilinde bulunan askeri bandolarda 4 hafta süre ile staj eğitimi verilmektedir.  Akademik Öğretim

  MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak iki yıllık eğitim-öğretim veren okulumuz, müzik eğitimi alanında hem yurt içinde hem de yurt dışındaki en önemli okullardan birisidir. Okulumuzda, ön lisans seviyesinde müzik eğitimi verilmekte, ayrıca profesyonel müzik eğitiminde olması gereken temel bilimler dersleri de bu programların içerisinde yer almaktadır.

  Okulumuzda, “Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar” ile “Çalgı Bakım Onarım” olmak üzere iki farklı program uygulanmaktadır. Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programında; Flüt, Obua, Klarnet, Fagot, Alto Saksofon, Tenor Saksofon, Bariton Saksofon, Korno, Trompet, Kornet, Büğülü, Trombon, Bariton, Büyük Bas, Küçük Bas, Vurmalı Çalgılar (Percussion) ve Piyano çalgılarının eğitimi; Çalgı Bakım Onarımı Programında ise Atölye Bilgisi, Çalgı Teknik Bilgisi, Kamışlı Çalgılar Bakım Onarımı, Bakır Çalgılar Bakım Onarımı, Vurmalı Çalgılar Bakım Onarımı, Tuşlu Çalgılar Bakım Onarımı ile Yaylı ve Telli Çalgılar Bakım Onarımı eğitimi verilmektedir. Her iki programda ortak olarak Askeri ve Sosyal Bilimler alanında; İngilizce, Türk Dili, Askeri Bilimler, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Demokrasi ve Sivil Toplum ile Afet Farkındalık ve Müdahale Eğitimi verilmektedir.

  Akademik eğitim, Yükseköğretim Kurulu ve Avrupa Birliği eğitim standartlarına uygun olarak öğretim üyeleri ile mesleki ve akademik kariyere sahip subay/astsubay ve sivil öğretim elemanlarınca, bireysel dersler 1-5, toplu dersler ise 25-30 kişilik modern çalışma odaları ve dershanelerde verilmektedir.