Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Tarihçe

    Ülkemizin en eski askeri eğitim kurumlarından olan okulumuz 23 Kasım 1831 tarihinde İstanbul’da Müsika-i Hümayün adı altında kurulmuştur. 1924 yılında Atatürk’ün direktifiyle İstanbul’dan Ankara’ya taşınmış ve Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti adı altında yeniden teşkilatlanmıştır.

    1924 yılından 2003’e kadar çeşitli teşkilat ve isimlerle faaliyetine devam eden okulumuz; 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren Bando Astsubay Hazırlama Okulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulundan oluşan Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı adını almıştır.

    2016 yılından itibaren lise bölümü kapatılmış ve halen Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

     

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60