Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Eğitim

  Askeri Eğitim

  Askeri Eğitiminin hedefi; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı, hizmet bilinci ve mesleki değerleri kazanmış, TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği’nde belirtilen ve asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, , yeterli fiziki yeteneği kazanmış, muharebe ortamı ve olağanüstü durumlar karşısında soğukkanlılıkla görev yapabilecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip, kurumsal temel değerleri içselleştirmiş, iyi insan, iyi asker ve iyi havacılar yetiştirmektir.

  Askeri eğitimler, Türk Hava Kuvvetlerinin seçkin subay, astsubay ve yöneticilerinin yönetimi ve denetiminde yaptırılmaktadır. Bu kapsamda; Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundaki Askeri Eğitimlerde; Askeri Liderlik Eğitimi, Emniyet Eğitimi ile Atış eğitimleri verilmektedir. Askeri Eğitimler Kapsamında; Yanaşık düzen eğitimi, Muhabere eğitimi, Hayatta kalma eğitimleri, Askeri ve genel kültür konuları, verilmektedir.

   

  Akademik Öğretim

  Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu akademik eğitiminde; askerlik anlayışının gerektirdiği hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırıldığı, havacılık ve uzay teknolojileri alanında bilimsel mükemmelliği ölçü alan, liderlik özellikleri gelişmiş, fiziki yeterliliğe sahip sağlam karakter ve üstün kişilik özelliklerine sahip eğitim ve ön lisans öğrenimini tamamlamış muvazzaf hava astsubayı yetiştirmek hedeflenmektedir.

  Öğrenciler 1’inci dönem Temel Bilimler, Askeri Bilimler ve Yabancı Dil Bölüm Başkanlıklarınca verilen ortak dersleri almakta, 2’nci dönemden itibaren sınıf ve ihtisaslarına göre toplam 10 programda ön lisans düzeyinde eğitim almaktadır. Dersler 24 kişilik dershanelerde ve donanımlı laboratuvarlarda yapılmakta olup ileri seviyede İngilizce eğitimi verilmektedir.

   


Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43