Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Eğitim

  Askeri Eğitim

   Okulumuza yeni katılan öğrencilerin askerlik anlayışını geliştirmek, temel askerî terminolojiye ve uygulamalara aşinalığını arttırmak maksadıyla “İntibak Eğitimi” uygulanmaktadır. Bu eğitim Ağustos-Eylül ayları içerisinde 2 ila 8 hafta süre ile icra edilmektedir.

   Akademik yıl içerisinde ise öğrencilerin temel askerî bilgi ve becerilerini pekiştirmek maksadıyla, akademik programlarda yer alan askerî konular uygulamalı olarak icra edilmektedir. Askerî sevk ve idare ile komutanlık yeteneklerini geliştirmek maksadıyla yapılan eğitim, bir ve ikinci sınıf akademik eğitim sonunda Kartal / Menteş/İzmir’de icra edilmektedir. Bu yılsonu tatbikî eğitimde dayanıklılık eğitimi kapsamında öğrencilere; savaş yüzmesi, sızma, güç engelleri parkurlarından geçiş eğitimleri, muharebe eğitimi, teröristle mücadele harekâtı eğitimi, mekanik nişancılık ve atış eğitimi, hayatı idame eğitimi, dağcılık eğitimi ve gece eğitimi verilmektedir.

   

  Fotoğraf-1 Bomba Atma Eğitimi

   
   

  Fotoğraf-2 Atış Eğitimi

   
   

  Fotoğraf-3 Helikopterlerin Tanıtılması ve Helikopter Yönlendirme Eğitimi

   
   

  Fotoğraf-4 Helikoptere İnme/Binme Eğitimleri

   
   

  Fotoğraf-5 Gemiyle Uzunada’ya İntikal

   

  Fotoğraf-6 Hayatı İdame Eğitimi

   

  Fotoğraf-7 İntikal

   
   

  Fotoğraf-8 Savaş Yüzmesi Eğitimi

   

  Fotoğraf-9 Engelli Koşu Parkurundan Geçiş

   
   

  Fotoğraf-10 Atış Eğitimi

   
   

  Fotoğraf-11 Dağcılık Eğitimi

   
   

  Fotoğraf-12 Teröristle Mücadele Harekâtı Eğitimi

   
   

  Fotoğraf-13 Özel Kuvvetler Gösterisi

   

  Fotoğraf-14 Savunma Sporları Eğitimi

   

  Fotoğraf-15 Sızma Parkurundan Geçiş Eğitimi

   

  Fotoğraf-16 Birlik İçi Müsabakalar

   
   

  Fotoğraf-17 METİ Timi Gösterisi

   

  Akademik Öğretim

   Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda, iki farklı kaynaktan temin edilen adaylar astsubay olarak yetiştirilmektedir. Lise kaynağından temin edilen öğrencilere akademik eğitim ve askerî eğitim olmak üzere iki ana konuyu kapsayacak şekilde iki yıl (dört yarıyıl) olacak şekilde meslek yüksekokulları düzeyinde ön lisans eğitimi verilmektedir. Mezun olan öğrencilere Astsubay diplomasının yanında 2 yıllık Ön lisans diploması verilmektedir.

   Ayrıca, üniversite ve fakülteler ile meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans eğitimi almış mezunlardan müracaat ederek yapılan sınavlara katılan ve bu sınavlarda başarılı olanlara Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitim Taburu (ASTTASAK) bünyesinde eğitim verilmekte ve Astsubay olarak mezun olmaları sağlanmaktadır.

   Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda;

   

  •  Elektrik,
  •  Elektronik Haberleşme Teknolojisi,
  •  Mekatronik,
  •  Uçak Teknolojisi,
  •  Otomotiv Teknolojisi,
  •  İnşaat Teknolojisi,
  •  Yapı Tesisat Teknolojisi,
  •  Bilgisayar Teknolojisi,
  •  İşletme Yönetimi, Savunma Hizmetleri olmak üzere on ayrı programda akademik eğitim verilmektedir.

   

   Astsubay adayı öğrenciler, okuldan mezun oluncaya kadar her dönem 30 AKTS (0Avrupa Kredi Transfer Sistemi) olmak üzere toplam 120 AKTS ders almaktadır. Bu kapsamda okul bünyesinde derslerin gerçekleştirildiği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde sürdürülmesinde yardımcı olan özel dershaneler, laboratuvarlar ve atölyeler bulunmaktadır.

  Fotoğraf-18 Laboratuvar

   

  Fotoğraf-19 Atölye

   

  Fotoğraf-20 Kütüphane ve Etüt Salonu

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43