Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Eğitim

  Askeri Eğitim

  Okulumuza yeni katılan öğrencilerin askerlik anlayışını geliştirmek, temel askerî terminolojiye ve uygulamalara aşinalığını arttırmak maksadıyla “İntibak Eğitimi” uygulanmaktadır. Bu eğitim Ağustos - Eylül ayları içerisinde 2 ila 8 hafta süre ile uygulanmaktadır.

  Akademik yıl içerisinde ise öğrencilerin temel askerî bilgi ve becerilerini pekiştirmek maksadıyla, akademik programlarda yer alan askerî konular uygulamalı olarak icra edilmektedir. Askerî sevk ve idare ile komutanlık yeteneklerini geliştirmek maksadıyla yapılan eğitim, bir ve ikinci sınıf akademik eğitim sonunda Kartal / Menteş – İzmir’de icra edilmektedir. Bu yılsonu tatbikî eğitimde dayanıklılık eğitimi kapsamında öğrencilere; savaş yüzmesi, sızma, güç engelleri parkurlarından geçiş eğitimleri, muharebe eğitimi, teröristle mücadele harekâtı eğitimi, mekanik nişancılık ve atış eğitimi, hayatı idame eğitimi, dağcılık eğitimi ve gece eğitimi verilmektedir.
  Akademik Öğretim

  Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda; Atatürk ilkelerine bağlı, vatan sevgisi ve sorumluluk duygusuna sahip, askerî değerleri haiz, süratle düşünme ve çabuk karar verme yeteneği kazanmış, tarih bilgisi ve bilinci gelişmiş, askerî sınıf/branşınınbilimsel ve teknolojik gelişmelerini izleyen ve değişimi gerçekleştirebilen, güncel bilgiler ile meslek ve sınıfları ile ilgili yayınları izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmiş, Türkçeyi doğru kullanabilen, yazılı ve sözlü iletişimi güçlü, hitabet yeteneği gelişmiş astsubaylar yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu amaçla, okulumuzda dokuz akademik program dâhilinde öğrenci yetiştirilmektedir. Öğrencilerin istifadesine açık ve sürekli büyüyen kütüphane, fiziki yeterliliklerini arttırmak için tesis edilmiş çok sayıda spor alanı ve dil yeteneklerini ilerletmek için dil laboratuvarları okulumuz öğrencilerin faydalanabileceği imkânların başında gelmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43