MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Eğitim

  Askeri Eğitim

   Askeri eğitim, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, askeri sevk ve idare yeteneği kazanmış, yeterli fiziki yeteneğe sahip mesleki gelişim programına göre bir üst seviye eğitim ve öğretimi takip edebilecek yeterlikte astsubaylar yetiştirmek maksadıyla, akademik ders programları dışında Öğrenci Alay Komutanlığı sorumluluğunda icra edilen her türlü uygulamalı eğitimi ifade etmektedir. Bu kapsamda;

              İntibak Eğitimi; Okula yeni katılan öğrencilere temel askerlik bilgi ve becerisi kazandırmak, temel askerî terminoloji ile askerî örf ve adetleri öğretmek, askerlik mesleğinin fedakârlık, dayanıklılık ve sevgiye dayalı bir meslek olduğu bilincini yerleştirmek ve disiplin ruhunu aşılamak maksadıyla Eylül-Ekim ayları içerisinde 2-4 hafta süreyle icra edilmektedir.

              Yıl İçi Askeri Eğitim; Akademik takvim içerisinde okul imkân ve koşulları dâhilinde icrası daha kolay ve farklı özellikte arazi ihtiyacı olmayan Yanaşık Düzen Eğitimi, Mekanik Nişancılık Eğitimi ve Ortak Temel Ferdi Eğitim konularında öğrencilerin bilgilerini artırmak ve ilerideki safhalarında meslek gelişim programlarına uygun olarak alacakları eğitimleri takip edebilecek yeterliliğe ve niteliğe ulaştırmak maksadıyla okulun bulunduğu kışla içerisinde icra edilmektedir.

   

   

  Tek Er Muharebe Eğitimi

   

   

  Temel Beden Eğitimi

   

            Yılsonu Tatbiki Eğitim; Her akademik eğitim yılı sonunda, yıl içi eğitim döneminde eğitimi verilen akademik askerî ders ve uygulamalı askeri eğitim konularında öğrencilerin kazandıkları becerileri pekiştirmek, atış, eğitim ve spor melekeleri ile askerî sevk ve idare yöntemleriyle komutanlık yeteneklerini geliştirmek maksadıyla Kartal/Menteş/İzmir’de bulunan Atış ve Tatbikat Bölge Birlik Komutanlığı (ATAT) eğitim arazilerinden istifade etmek suretiyle gündüz ve gece uygulamalı olarak 2-8 hafta süreyle icra edilmektedir.

  Tatbiki eğitimde mevcut eğitim konularına ilave olarak;

  - Öğrencilerin dayanıklılığını artırmak maksadıyla 12/24/32 km. mesafeli mukavemet yürüyüşleri ile Uzunada Bölgesinde ana kara ile irtibat olmaksızın hayatı idame eğitimi,

  - Sızma ve güç engel parkurlarından geçiş eğitimleri, göğüs göğüse muharebe eğitimi ve deniz eğitimleri (temel yüzme ve savaş yüzme eğitimi, suda güç geliştirme eğitimi, bot devirme eğitimi) icra edilmektedir.

  - Ayrıca TSK imkân ve kabiliyetleri konusunda farkındalık yaratmak maksadıyla Müşterek Eğitim kapsamında diğer Kuvvet/Birliklerden Terörle Mücadele, Helikopter Yönlendirme, Amfibi Harekât Eğitimi, KBRN, EYP vb. çeşitli konularda eğitim desteği alınmaktadır.

   

   

  Atış Eğitimi

   

   

  Savaş Beden Eğitimi

   

   

  Dayanıklılık Yürüyüşü

   

   

  Hayatı İdame Eğitimi

   

   

  Sızma Parkurundan Geçiş Eğitimi

   

   

  Engelli Koşu Parkurundan Geçiş

   

   

  Göğüs Göğüse Muharebe Eğitimi

   

   

  Temel ve Savaş Yüzme Eğitimi

   

   

  Suda Güç Geliştirme

   

   

  Bot Devirme Eğitimi

   

   

  Özel Kuvvetler Gösterisi ve Tanıtım

   

   

  Helikopterlerin Tanıtılması ve Helikopter Yönlendirme, İnme/Binme Eğitimi

   

   

  Amfibi Harekât Eğitimi

   

   

  EYP ve METİ Timi Gösterisi

   

   

  Bölükler Arası Demirasker Spor Müsabakaları

   

       Kıta Staj Eğitimi; 2’nci sınıf askeri öğrencilerin mezuniyet öncesinde kıtayı ve kıta hayatını yaşayarak/uygulayarak tanımalarını sağlamak, okulda aldıkları eğitimlerle edindikleri eğiticilik, liderlik, sevk ve idare yeteneklerini bizzat görev alarak tatbik etmelerine imkân vermek, Kıta ve kurumlarda yapılan eğitimler ile ileride komuta edecekleri personel hakkındaki bilgilerini artırmak maksadıyla Kuvvet Komutanlıklarının ilgili birliklerinde 2 hafta süreyle icra edilmektedir.

   

   

  Kıta Staj Eğitimi

   

  Akademik Öğretim

   Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda, iki farklı kaynaktan temin edilen adaylar astsubay olarak yetiştirilmektedir. Lise kaynağından temin edilen öğrencilere akademik eğitim ve askerî eğitim olmak üzere iki ana konuyu kapsayacak şekilde iki yıl (dört yarıyıl) olacak şekilde meslek yüksekokulları düzeyinde ön lisans eğitimi verilmektedir. Mezun olan öğrencilere Astsubay diplomasının yanında 2 yıllık Ön lisans diploması verilmektedir.

  Ayrıca, üniversite ve fakülteler ile meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans eğitimi almış mezunlardan müracaat ederek yapılan sınavlara katılan ve bu sınavlarda başarılı olanlara Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitim Taburu (ASTTASAK) bünyesinde eğitim verilmekte ve Astsubay olarak mezun olmaları sağlanmaktadır.

  Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda;

  -           Elektrik,

  -           Elektronik Haberleşme Teknolojisi,

  -           Mekatronik,

  -           Uçak Teknolojisi,

  -           Otomotiv Teknolojisi,

  -           İnşaat Teknolojisi,

  -           Yapı Tesisat Teknolojisi,

  -           Bilgisayar Teknolojisi,

  -           İşletme Yönetimi ve Savunma Hizmetleri olmak üzere on ayrı programda akademik eğitim verilmektedir.

  Astsubay adayı öğrenciler, okuldan mezun oluncaya kadar her dönem 30 AKTS        (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) olmak üzere toplam 120 AKTS ders almaktadır. Bu kapsamda okul bünyesinde derslerin gerçekleştirildiği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde sürdürülmesinde yardımcı olan özel dershaneler, laboratuvarlar ve atölyeler bulunmaktadır.

   

  Laboratuvar

   

   

  Atölye

   

  Robotik

   

   

  Yazılım Eğitimi

   

   

  Yapı ve Onarım Eğitimi

   

   

  Kütüphane ve Etüt Salonu