MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Hava Harp Okulu Eğitim

  Askeri Eğitim

   Profesyonel askerlik ve havacılık hayatının başlangıcını oluşturan askeri eğitimle, önce itaat etmeyi ve disiplini yürekten bilen iyi bir asker olmayı başarmış, sonra da bu kalbi itaati sağlayarak ve profesyonel yönetimi bilen liderler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

   Askeri eğitimin kapsamı çok geniş olup itaatten liderliğe uzanarak, sürekli yükselme eğilimi göstermektedir. Temel askerlik eğitimi ile başlayan süreç, eğitim öğretim yılı içinde ileri askeri ve liderlik vasıfları geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğretim yılı içinde askeri kültür, bireysel gelişim, temel değerler konularında zengin bir akademik programla desteklenen askerlik ve liderlik eğitimi, yıl içinde T-41 uçakları ile verilen uçuş eğitimi ve kamp döneminde planör ve paraşüt eğitimleri ile havacılık boyutuna da yükseltilmektedir.  Akademik Öğretim

   Hava Harp Okulunun amacı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre lisans eğitim ve öğretimi vermektir. Bu kapsamda geleceğin harp silah ve teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilecek; çağın isteklerine ve bilimin gereklerine göre, Hava Kuvvetlerinin gelişiminde önderlik edebilecek yeterlilikte, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, askeri, fen, teknik ve sosyal bilimlerde lisans düzeyinde eğitim almış muvazzaf hava subayı yetiştirmektir.

   Hava Harp Okulunda asker ve sivil öğretim üyeleri tarafından günümüzün önemli üniversitelerine eşdeğer öğretim verilmektedir. Dekanlık binası içerisinde; 30 Harbiyeli kapasiteli, içerisinde projeksiyon cihazı ve akıllı tahta gibi teknolojik imkânların bulunduğu modern derslikler ile Elektronik, Bilgisayar, Aerodinamik, Uçak Elemanları, İngilizce, Fizik, Kimya Malzeme ve İmalat gibi teknolojik laboratuvarları ve Yabancı Dil Öğrenme Merkezi bulunmaktadır.

   Bilimsel çalışma yapmak isteyen Harbiyelilere öğretim üyeleri tarafından her türlü destek verilmekte ve ortaya çıkan teknolojik ürünler çeşitli bilimsel etkinliklerde sunulmaktadır.

   Hava Harp Okulunda Havacılık ve Uzay, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendislikleri bölümlerinde lisans öğretimi verilmektedir. Ayrıca Askeri Bilimler, Beşerî ve Sosyal Bilimler, Temel Bilimler, Eğitim Bilimleri ve Yabancı Diller Bölüm Başkanlıkları tarafından söz konusu lisans eğitimleri desteklenmektedir. Lisan eğitiminde ise İngilizce ve Rusça eğitimi verilmektedir.

   Eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı dâhil beş yıl olup öğrencilerin en fazla altı yılda (sağlık nedenleri hariç) öğretimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Mezun olan tüm öğrenciler subay diploması ile birlikte evrensel geçerliliği olan bir lisans programının diplomasını da almaktadır.