MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


    Hava Harp Okulu Tarihçe

    Hava Harp Okulu yüksek karakterli, milli ve kurumsal değerleri benimsemiş, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, Hava Kuvvetlerimizin modern uçaklarını en etkili ve verimli şekilde kullanabilecek fiziki yeterliliğe sahip, havacılığı bir yaşam tarzı olarak özümsemiş havacı subaylar yetiştiren bir eğitim kurumudur.

    Dünya havacılık tarihinde ilk başarılı motorlu uçuşun gerçekleştiği 1903 yılından bir süre sonra, 1909 yılında Osmanlı Devleti’nde havacılık ile ilgili çalışmalara başlanmış ve 1911 yılında ilk askeri havacılık teşkilatı kurulmuştur. Havacılık alanındaki gelişmeler Osmanlı Devleti tarafından çok yakından takip edilmiş ve 03 Temmuz 1912 tarihinde bugün Hava Harp Okulunun bulunduğu bölgede, “Hava Okulu” adıyla ilk havacılık eğitim kurumu açılmıştır.

    Hava Harp Okulu, 01 Ekim 1951 günü Eskişehir’de eğitim ve öğretime başlamıştır. 14 Ekim 1954 tarihinden itibaren İzmir-Güzelyalı’da eğitim ve öğretime devam etmiş, havacılığın doğduğu yer olan ve günümüzde eğitimine devam ettiği İstanbul-Yeşilyurt’taki yeni ve modern tesislerine 31 Ağustos 1967’de taşınmıştır. Hava Harp Okulu, kuruluşunun yirminci yılına girdiği 1969 yılında, pilot yetiştirmek için üç yıllık akademik öğretim ve iki yıllık tatbiki uçuş eğitimi sistemine geçmiştir. 1974 yılında Harp Okullarının öğretim süresi, lisans seviyesinde öğretim yapmak üzere dört yıla çıkarılmıştır. 2001 yılında akademik öğretim faaliyetleri Türk Eğitim Sistemine entegre olmuş, 2005 yılında ise Avrupa Eğitim Sistemi ile bütünleşmiştir.