Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

    Misyon&Vizyon


    Misyon

    Vatanına, milletine ve devletine bağlı, Atatürkçü Düşünce Sistemini özümsemiş ve yaşam felsefesi olarak benimsemiş, milli değerlere, demokratik kültüre ve tarih şuuruna sahip, muhakeme ve askeri harekâtı planlama becerisi ile liderlik vasıfları gelişmiş, bölgesel, küresel askeri ve siyasi gelişmeleri yakından takip, analiz ve sentez edebilen, doğru karara ulaşma ve kararı etkin bir şekilde uygulama yeteneğine sahip karargâh subayı ve kurmay subay yetiştirmek; askeri harekât ortamına ve askeri kültürün gelişimine yönelik doktriner çözümler sunmak.

    Vizyon

    Yenilikçi, gelişmelere ayak uyduran, eğitim ve öğretim kalitesi yüksek, savunma ve güvenlik araştırmalarında öncü ve fark yaratan, üstün nitelikli karargâh subayı ve kurmay subayların yetiştirildiği referans bir eğitim kurumu olmaktır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60