MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR

  Kara Harp Enstitüsü Tarihçesi


  Kara Harp Enstitüsünün tarihçesi 1848’de İstanbul/Harbiye’de eğitim ve öğretime başlayan “Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Şahâne Erkân-ı Harbiye Sınıfları” ile başlar. Harp Okulunun 3’üncü ve 4’üncü sınıfları olarak oluşturulan Kara Harp Enstitüsü, 1852’de “Taşkışla” diye bilinen bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi binasına, 1858 sonlarında Gülhane’deki Askeri Hastaneye, 1862’de ise tekrar Harbiye’deki binaya taşınmıştır.

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, Erkân-ı Harbiye’nin 57’nci döneminin gurur kaynağıdır. ATATÜRK, 1902’de katıldığı ve şimdi Askeri Müze olarak kullanılan Pangaltı’daki Erkân-ı Harbiye Mektebinden 1905’de mezun olmuştur.

  Erkân-ı Harbiye Sınıfları 1909’da taşındığı Yıldız Sarayı Şehzadeler Dairesinde “Erkân-ı Harbiye Mektebi” adını almıştır. 28 Ocak 1919’dan itibaren eğitim ve öğretime İstanbul Teşvikiye’deki Şerif Paşa Konağı’nda devam etmiş1921 başlarında yönetici ve öğrencilerin, Milli Mücadelye katılmak üzere Anadolu’ya geçmeleri nedeniyle geçici olarak kapanmıştır.

  13 Ekim 1923’te İstanbul Beyazıt’ta bugünkü İstanbul Üniversitesinin merkez binasında, “Mekteb-i Alî-yi Askeri” adıyla yeniden öğretime başlamış olan Kara Harp Enstitüsü, 24 Mart 1924’de “Erkân-ı Harbiye Mektebi Müdürlüğü” adını alarak Yıldız Sarayı’na nakledilmiştir. 1927’de adı “Harp Akademisi Müdürlüğü” olmuş, Yüksek Komuta Kursu da Harp Akademisine bağlanınca okula “Askeri Akademiler Komutanlığı” adı verilmiş, eğitim ve öğretime 1975’e kadar burada devam etmiştir.

  Kara Harp Akademisi 1 Ekim 1975’te İstanbul Yenilevent’teki yeni tesislerinde eğitim-öğretime başlamış, 2003’de Kara Harp Akademisi'nde yüksek lisans eğitimine geçilmiş ve ilk kez 2007’de mezunlara, “Kurmaylık Diploması”nın yanında “Yüksek Lisans Diploması” da verilmeye başlanmıştır.

  Türk askeri eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında 31 Temmuz 2016 tarihli 669 sayılı kararname ile Harp Akademileri Komutanlığı ilga edilmiş ve Milli Savunma Üniversitesi kurulmuştur. 9 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı Kanunla yasalaştırılan bu düzenlemeye göre, eski Kuvvet Harp Akademileri yerine, Kuvvet Harp Enstitüleri oluşturulmuş ve 14 Kasım 2016 tarihli 2016/9522 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kara Harp Enstitüsü Müdürlüğü MSÜ Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyetine başlamıştır.

  Üniversite bünyesinde kadro ve teşkilat yapısı yenilenen Kara Harp Enstitüsü Müdürlüğü, halen Yenilevent/İstanbul yerleşkesindeki binasında faaliyetlerine devam etmektedir.