MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


    Osmanlı-Rus Harplerinde Romanya Uluslararası Sempozyumu Başlamıştır
     
     Osmanlı-Rus Harplerinde Romanya Uluslararası Sempozyumu, Milli Savunma Üniversitesi Yenilevent/İstanbul yerleşkesinde başladı. MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Romanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Çalışmaları ve Askeri Tarih Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen sempozyum; 15-16 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sempozyumda, Osmanlı-Rus Muharebelerinde Romanya’nın konumu ve Türk askeri tarihi ile Romanya askerî tarihinin kesiştiği noktaların ele alınması amaçlanmaktadır. Bunun yanında Eflak-Boğdan coğrafyasının ve bölgedeki nüfusun Osmanlı-Rus muharebelerindeki etkisine dair çalışmalar ortaya koyulacaktır. Bu vesileyle sempozyum sonunda hazırlanacak kitapla, Türk-Romen askeri tarihi çalışmalarına katkı sağlayacak bir kaynak ortaya koyulması hedeflenmektedir.