MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  I. TÜRK ASKERÎ TARİH KONGRESİ MÜSTAHKEM MEVKİLER VE KUŞATMA MUHAREBELERİ
  29-30 MAYIS 2024 İSTANBUL


  Kongre Tarihi: 29-30 Mayıs 2024

  Kongre Yeri: Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesi – Yenilevent/İSTANBUL

  Düzenleyen kurumlar: Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Türk Askerî Tarih Komisyonu ve Türk Tarih Kurumu katkılarıyla düzenlenecektir.
   
  Amaç ve Kapsam
  Dünya tarihinde 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar birçok muhasara muharebesi meydana gelmiştir. Bu muharebeler, askeri teknolojinin ve stratejinin evrimiyle birlikte sürekli değişim göstermiştir. Dünya orduları ihtiyaca binaen askerî teşkilat, doktrin, teçhizat ve teknolojiler gibi birçok alanda değişip dönüşmüştür. Milli Savunma Üniversitesi-Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki Türk Askerî Tarih Komisyonu tarafından düzenlenecek bu toplantıda, Türk ve Dünya askerî tarihinde kaleler ve diğer müstahkem mevkiler ile muhasaralar ele alınacaktır.
  Bu kapsamda;
  -Kongre konuları içerisinde yer alan başlıklara dair olan tebliğler değerlendirilecektir.
  -Katılımcılarımızdan bir muhasara, kale veya konu özelinde yapacakları grup başvuruları konunun etraflıca değerlendirilmesi açısından teşvik edilmektedir.
   
  Kongre konuları

  • Muhasara Ordularında Organizasyon
  • Muhasaralarda Kullanılan Taktikler, Silah Sistemleri ve Teknolojileri
  • Muhasaralar Karşısında Kalelerinin Değişim ve Dönüşümü
  • Serhad Organizasyonu ve Kale Muhasaralarının Rolü
  • Kalelerin Harbî Özellikleri
  • Muhasaralar Karşısında Orduların Değişim ve Dönüşümü
  • Kale Muhasaralarında Değişim ve Dönüşüm

  Kongre Kurulları
  Kongre Onur Kurulu Başkanları

  • Prof. Dr. Erhan AFYONCU - Milli Savunma Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN- Türk Tarih Kurumu Başkanı

  Düzenleme Kurulu

  • Prof. Dr. Gültekin YILDIZ - Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Doç. Dr. Salim AYDIN - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Dr. Öğr. Üyesi Serkan OSMANLIOĞLU - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Dr. Öğr. Üyesi Coşkun ÜNSAL - Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Öğr. Gör. Dr. Hasan YAPICI - Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu
  • Öğr. Gör. A. Sefa ÖZKAYA - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Arş. Gör. Dr. Hamza BİLGÜ - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Arş. Gör. Ahmet TAŞDEMİR - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü

  Bilim Kurulu

  • Prof. Dr. Erhan AFYONCU - Milli Savunma Üniversitesi
  • Prof. Dr. Gültekin YILDIZ - Milli Savunma Üniversitesi
  • Prof. Dr. Feridun EMECEN - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
  • Prof. Dr. İdris BOSTAN - İstanbul Üniversitesi
  • Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR - Milli Savunma Üniversitesi
  • Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN - Milli Savunma Üniversitesi
  • Prof. Dr. Enis ŞAHİN - Sakarya Üniversitesi
  • Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  • Prof. Dr. Fatih YEŞİL- Hacettepe Üniversitesi
  • Prof. Dr. Mahir AYDIN - İstanbul Üniversitesi
  • Prof. Dr. Uğur DEMİR - Marmara Üniversitesi
  • Prof. Dr. Virginia AKSAN - McMaster University
  • Prof. Dr. Pal FODOR - Hungarian Academy of Science
  • Prof. Dr. Gabor AGOSTON - Georgetown University
  • Doç. Dr. Ahmet ÖNAL - Marmara Üniversitesi
  • Doç. Dr. Mehmet Mert SUNAR - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Doç. Dr. Serdar Oğuzhan ÇAYCIOĞLU - Marmara Üniversitesi

  Sekretarya

  • Hatice CIRIK - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Erkan ÖĞÜTMEN - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Arş. Gör. Perihan KARADEMİR - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Öğr. Gör. Cihan Tayyip ŞENGÜL - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Öğr. Gör. Serhat TERTEMİZ - Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  • Öğr. Gör. Osman YİĞİT - Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Başvuru Formları:

  • Kongrede bildiri sunmak için Ek 1’deki formun en geç 15 Nisan 2024 tarihine kadar haten.sempozyum@msu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  • Kongreye dinleyici olarak katılmak isteyen öğrenci ve akademisyenlerin en geç 17 Mayıs 2024 tarihine kadar Ek 2’deki formu haten.sempozyum@msu.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir.
  • Kabul edilen bildirilerin 15 Ağustos 2024 tarihine kadar Ek 3’teki formata uygun olarak haten.sempozyum@msu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.